Novela zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zákon č. 24/2015 Sb. nově zpřísnila rozdělování dotací, dříve grantů.

„Na to jsme zareagovali ve sportovní komisi. Dotace jsme v současné době rozdělili do dvou částí, jednak to je podpora pro dva extraligové týmy, jičínskou házenou a florbal a pak samostatně pro další žadatele," upřesňuje starosta města Jan Malý.

Město dává každoročně dvěma klubům (HBC a FBK) finanční příspěvek na podporu vrcholového sportu. Cílem města je finančně pomoci klubům, kde sportují špičkoví sportovci, aby se tito mohli účastnit podle možností nejvyšších sportovních soutěží České republiky, ale i evropských a světových.

Letos jim zastupitelé v rozpočtu města schválili příspěvek v max. výši 650 tisíc Kč pro HBC Jičín a 300 tisíc pro FBK Jičín.
„Obě tyto dotace budou samostatně schvalovány zastupitelstvem a rada respektovala i doporučení právníka, aby ohledně těchto klubů byl přesně dodržován zákon," uvedl k rozdělení městských peněz starosta s tím, že vyúčtování končí v roce 2017.

Ostatní kluby a aktivity v oblasti sportu město podporuje částkou ve výši 2 450 000 Kč, které jsou orientačně rozděleny takto:
a) Na pravidelnou sportovní činnost mládeže 19 let a mladší – 900.000,- Kč
b) Na významné sportovní akce – 150.000,- Kč
c) Na činnost zdravotně postižených sportovců – 50.000,- Kč
d) Na podporu trenérů mládeže – 850.000,- Kč
e) Na činnost seniorů (trenéři a první z MČR a medailisté z ME a MS) – 50.000,- Kč
f) Na vrcholový sport – 450.000,- Kč (s výjimkou klubů, které žádají samostatně)

Žádat mohou zapsané spolky, nebo případně i fyzické osoby. Kluby a oddíly jsou povinny o dotaci žádat písemně, a to dle připraveného vzoru v období od 4. dubna do 6. května do 14 hodin.

O poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo na základě doporučení Komise sportovní a rady města, a to nejpozději do 30. června. Finanční spoluúčast klubu musí být minimálně ve výši třiceti procent. Vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2016 musí být předloženo nejpozději do 31. března 2017. Nový zákon přinesl také striktní pravidla pro vyúčtování a klubům v případě nedodržení podmínek mohou hrozit také sankce, a to jak finanční, tak např. pozastavení dotací pro další roky. Formuláře k dotacím jsou dostupné na webu města.    (kov,md)