Po vypracování zprávy stanoví rada postupné fáze rekonstrukce a k nim nechá vypracovat potřebné podklady tak, aby bylo možné požádat ministerstvo kultury o finanční příspěvek.

Výběrové řízení na vypracování technického stavu budovy vyhrála společnost Jiří Starý z Prahy, která předložila nejnižší cenovou nabídku, a to 187 tisíc korun bez DPH.


Nutné úpravy


Michal Babík, ředitel muzea, vyjmenoval, co všechno je potřeba vyměnit: „Je nutná nová elektroinstalace, špatně těsní okna, z pohledu expozice pak nahradit například sloužící ale ne příliš vzhledná topná tělesa, špatné okenice a další. Objekt také nenabízí mnoho možností bezbariérového vstupu. Co se týče prostoru galerie, jistě by stálo za to uvažovat nad kompletní rekonstrukcí ne příliš citlivě adaptovaného prostoru."

V letošním roce nebyla tato položka do městského rozpočtu zařazena, a tak se také odsune plánovaná oprava krovů.

„Vzhledem k tomu, že 700 tisíc by pokrylo výměnu pouze malé části krovů, navrhuje vedoucí oddělení správy městského úřadu tuto investici odsunout a zaplatit studii," řekla tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Krovy budou opraveny zřejmě v průběhu příštího roku, pokud město získá dotaci z Programu regenerace.

Ke konci letošního roku opustí prostory zámku finančníci, kteří se přestěhují do budovy bývalého okresního úřadu v Havlíčkově ulici.

„Vypracovaný záměr počítá s úpravami místností pro frekventanty vysokoškolského studia, kteří zde částečně obývají prostory, nebo rozšíříme základní uměleckou školu. Do budoucna je také naplánovaný výtah, ale ještě nevíme, kde přesně bude umístěn," vysvětlil tajemník Peter Bareš.

Historie
Do roku 1587 vyrostl v Jičíně renesanční zámek, který byl dále opět přestavován, především za vlády Smiřických. Za jejich panování část zámku vyletěla do povětří. Po bitvě na Bílé hoře nebyl majetek zkonfiskován, protože na něj uplatnil nárok Albrecht z Valdštejna, který změnil zámek do dnešní podoby. Nyní zde sídlí muzeum a galerie, základní umělecká škola, městské informační centrum a finanční úřad.