„Smyslem projektu je umožnit našim spoluobčanům zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Uspokojeno bude prvních tři sta žádostí,“ uvádí Michal Jakl.

Podmínkou je uhrazený poplatek za likvidaci komunálního odpadu a vlastnictví zahrady v Hořicích. Zájemci se zavazují k užívání kompostéru po dobu minimálně šesti let a umožní případnou kontrolu pracovníkem z městského úřadu.

Žádosti budou přijímány od úterý 12. června, elektronicky na e-mail: e-podatelna@horice.org od 13 hodin.