Se žádostí o posunutí termínu dokončení rekonstrukce hotelu na 1. května 2018 se obrátili na město samotní investoři. Obhajují se tím, že neměli na akci potřebné finanční krytí, které bylo nyní zajištěno od jednoho z bankovních domů. Podmínkou čerpání peněz je ovšem finanční spoluúčast hotelu Start ve výši 16 milionů korun, úvěr pak bude poskytnut ve výši 45 milionů korun.

„Patnáct milionů už firma prostavěla, do konce roku má proinvestovat milion a na tomto základě jí bude uvolněna slíbená částka," vysvětlil jednu z podmínek získání úvěru starosta Malý. Druhou podmínkou bankovního domu je prodloužení smlouvy na dokončení díla. „Při jednání radních se objevily připomínky ohledně smluvní pokuty a dalšího pokračování smlouvy za těchto podmínek, proto jsme si vyžádali právní rozbor, abychom získali objektivní názor na to, jakým způsobem postupovat. Jestli v případě, kdy prodloužíme smlouvu, uplatňovat pokutu a co bude dál, když smlouvu neprodloužíme," pokračuje Jan Malý. 

Na městský úřad dále doputovala výzva společnosti CF invest, která chce po městu, aby odstoupilo od kupní smlouvy na prodej hotelu Start Jičín s tím, že CF invest je připraven objekt koupit.

„V žádosti bylo konstatováno, že firma Hotel Start neplní své závazky a že jsou dány podmínky proto, abychom odstoupili. Rada po zvážení všech okolností i právních komplikací, které by tento krok přinesl, rozhodla žádosti nevyhovět. To znamená, že se budeme řídit vlastním rozhodnutím," uvedl starosta města Jan Malý.

Město prodalo bývalý hotel společnosti Regentský dům s.r.o. Jičín za 12 milionů v říjnu 2010. V září 2012 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl prodloužen termín otevření restaurace do pět let od podpisu smlouvy. V srpnu 2015 byl schválen druhý dodatek, kterým se termín otevření restaurace i ubytovací části prodloužil do 31. prosince 2016 pod smluvní pokutou 400 tisíc a 100 tisíc korun za každý další započatý rok.