Starosta Jan Malý má mít na starosti ekonomiku města, tedy rozpočet, kontrolu a hospodaření, dále lokalitu kasárna, Městskou policii Jičín, architekta města, bezpečnostní radu, cestovní ruch, sport a tělovýchovu, krizový štáb a povodňovou komisi ORP, občanské spolky a sdružení, prevenci kriminality a investice ve vyjmenovaných gescích.

První místostarosta Petr Hamáček má pod dohledem rozvoj města a územního plánu, sociální oblasti a zdravotnictví, bytovou politiku, školství a vzdělávání, kulturu a památkovou péči, přeložku II/286, krizové řízení, povodňové komise města, dotační politiku, odpočinkovou zónu Cidlina a investice ve vyjmenovaných oblastech.

Druhý místostarosta Jan Jiřička bude dohlížet na dopravu, životní prostředí, na osadní výbory, ochra-nu obyvatelstva a SDH, na spolupráci s Nadačním fondem Jičín - město pohádky, na majetek města, odpadové hospodářství a dozorovat bude Technické služby města Jičína a investice v uvedených gescích.Co se týká radních, Miroslav Kodydek má získat do gesce odpadové hospodářství a dotační politiku, nový radní Jan Bušta dopravu a sport, Luděk Havel dohlíží na rozvoj města, územní plán, dopravu, otevřenou radnici a moderní technologie a Josef Novotný na kulturu a cestovní ruch.

Oprava Komenského ulice v Nové Pace.
Podnikatelé zuří, oprava ulice se protahuje