Zdejší zastupitelé řešili problém, s kterým se v dnešní době potýká mnoho jiných obcí, a to uzavření místního pohostinství.

„Je to pro nás místo, kde se nejen setkávají naši občané, ale také prostor pro konání nejrůznějších společenských akcí a schůzí," vysvětluje starostka Zdeňka Brixová.

A tak poté, co v minulém roce ukončil vlastník zařízení nájemní smlouvu s provozovatelem hostince a rozhodl se hospodu definitivně uzavřít, sešlo se zastupitelstvo a rozhodovalo, zda nemovitost koupí.

„Zastupitelé si uvědomili, že s uzavřením hostince by byl ohrožen veškerý kulturní život, a tak jsme začali vážně uvažovat o koupi objektu," navazuje starostka.

Protože obec už čerpá úvěr na stavbu bytového domu, zvažovala, zda bude schopna hradit další zápůjčku.

„Nakonec jsme se s majitelkami dohodli na koupi nemovitosti za dva miliony dvě stě tisíc korun," popisuje Zdeňka Brixová.

Jeden milion dvě stě tisíc korun uhradí obec ze svého rozpočtu, druhý milion čerpá pomocí úvěru. Hostinec nyní obec pronajímá. Postupně se bude zamýšlet nad tím, co s budovou dál.


Využití


„Protože nám nedopadla dotace na opravu kampeličky, kde jsme chtěli v přízemí zařídit ordinaci lékaře, přemýšlíme o tom, že bychom ji nechali zřídit v objektu restaurace. Navíc v patře se nachází byt. Rozhodně necháme do konce roku zpracovat studii na využití nemovitosti," popisuje další záměry starostka.

V příštím roce by se obec chtěla pustit alespoň do výměny oken. Pokračovat v další renovaci budovy budou Radimští jen podle svých finančních možností.
Zastupitelé při rozhodování o získání hospody svolali veřejnou schůzi, kde se k záměru mohl každý vyjádřit. Přítomní byli většinou pro.

„Koupí jsme rozšířili obecní majetek, což je určitě přínosné," míní Zdeňka Brixová.

Její názor podporuje i místní obyvatel Václav Nidrle. „Jsem moc rád, že se obec takto zachovala, i když ne všichni občané se zakoupením souhlasili. "