Starosta města Jan Malý má mít na starosti ekonomiku (rozpočet, hospodaření, kontrola), městskou policii, dozoruje architekta, cestovní ruch, sport a tělovýchovu, přímo mu podléhá krizový štáb a povodňová komise, bezpečnostní rada, občanské spolky a sdružení, v péči má i lokalitu Kasárna. První místostarosta Petr Hamáček je zodpovědný za rozvoj města a územní plán, sociální oblast a zdravotnictví, bytovou politiku, školství a vzdělávání, kulturu a památkovou péči, podléhá mu krizové řízení, povodňová komise města a stavba přeložky II/286.

Druhý místostarosta Jan Jiřička bude mít v kompetenci výstavbu, dopravu, životní prostředí, osadní výbory, ochranu obyvatelstva a SDH, majetek a bude také spolupracovat s Nadačním fondem Jičín – město pohádky. Radní Jaroslavě Komárkově bylo přiděleno školství a kultura, Luděk Havel má pod palcem rozvoj města a územní plán, dopravu a přístupnost (otevřenost) radnice občanům. Ivana Krabcová bude dohlížet na protidrogovou prevenci a hazard. Návrh mají schválit zastupitelé na úterní schůzi.