Jičínští činitelé se shodli, že stávající podoba městské veřejné dopravy se osvědčila a že město by mělo tuto službu občanům poskytovat i do budoucna.

Tendr bude vypsán, přestože s dosavadním provozovatelem, firmou BusLine, je město spokojeno. „Musíme to udělat. Starou smlouvu již nadále nemůžeme prodlužovat. BusLine má o pokračování spolupráce velký zájem, ale uvidíme, jaký uchazeč se ještě přihlásí a jaká cena zakázky se nakonec vysoutěží," vysvětlil radní Luděk Havel (za Sdružení pro Jičín).

Pro hromadnou dopravu bude v příštím roce vyhrazena částka 800 tisíc korun. Radní věří, že zakázka tuto sumu nepřesáhne a že díky konkurenčnímu boji mezi účastníky soutěže by cena mohla být i nižší. Smlouvu město uzavře na jeden rok.

Vše zůstane stejné
Deník zjišťoval, co si o fungování hromadné dopravy myslí občané. Reakce byly veskrze pozitivní. „Všichni známí říkají, že funguje bezvadně," pravila Marie Fialová.

Jičínští podle ujištění tajemníka Petera Bareše i radních žádnou změnu v MHD ani nezaznamenají. „Ceník, trasy a jízdní řády zůstanou stejné. Rozsah služeb se vůbec nezmění," řekl Peter Bareš.