Dle připravené mapky byla tři zastavení v Jičíně – u Rumcajsovy ševcovny, lavička u brány – místo setkávání malíře s jičínským vizionářem a věžníkem Alešem Panochou, u jičínského zámku – vzpomínka na malířovu výstavu. Lipovou alejí se dostala skupinka do Libosadu, kde pan kastelán seznámil s historií letohrádku Lodžie a krátce s postavou šlechtice Valdštejna a jeho vizí o městě Jičín. Zde se malíř zastavoval po projití aleje z Jičína do Studeňan. Další úsek výletu byl po silnici do Studeňan, byla připomenuta soška sv. Anny, kde měl oblíbené místo s širokým rozhledem a třešeň, kde měla jeho družka malířka Anna Macková oblíbené místo a motivaci pro malbu.

Ve Studeňanech bylo zastavení u domku života malíře a jeho družky a poté v muzeu malíře – velmi pěkná expozice ve skromných podmínkách s výkladem paní Zdeňky Brixové, starostky obce Radim. Zakončení putování bylo v krásné, opravené Valešově chalupě v Radimi, kde nyní sídlí příjemná knihovna. Knihovnice paní Jarmila Adolfová, společně s paní starostkou, připravily osvěžující pohoštění při kterém se v chládku roubené chalupy povídalo o knihovně a životě v obci. Všichni jsme obdivovali práci, kterou v Radimi odvedli a také, co všechno knihovna pořádá. Cesta zpět byla autobusem. Poděkování patří Zdeňce Brixové a Jarmile Adolfové za pěkně využitý den.

Dana Malá