„Dodržujeme stále stejné zásady, které nám doporučili veterináři. Jen ještě více nabádáme své zaměstnance, aby se vyhnuli styku s domácí drůbeží i s jakýmkoliv volně žijícím ptactvem a zabránili tak možnému přenosu nemoci," sdělil Miloš Zima.