Na předškolní stupeň vzdělávání mají totiž právo děti, kterým do nástupu na povinnou školní docházku zbývá jeden rok. Toto zákonem dané kritérium má přednost před všemi ostatními, školy ani obecní či městské úřady s tímto faktem nic nemohou udělat.

Situace v Jičíně
Jičín má již zápisy za sebou. Žádost o předškolní vzdělávání dítěte podalo celkem 219 rodičů. 168 z toho bylo vyřízeno kladně, tudíž 51 rodin teď musí řešit problém. Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Miroslav Kazda naznačuje, že počet dětí, které skočily „na ocet" je ve skutečnosti ještě vyšší. „Číslo padesát jedna není, obávám se, konečné. Ve finále se ten počet bude pohybovat mezi osmdesáti až devadesáti. Řada rodičů se během roku chodí ptát přímo do školek a učitelky jsou už natolik zkušené, že je předem varují před nedostatkem míst. Mnozí proto ani nejdou k zápisu. Vědí, že by to byla ztráta času. Raději se soustředí na řešení problému," sděluje Miroslav Kazda.

Jičín tedy splnil toto prioritní kritérium. Litera zákona dále nařizuje, že města či obce musí poskytovat přednostní právo dětem, které žijí na jejich území s tím, že čím starší je uchazeč, tím větší má šanci. Přespolní děti v Jičíně tudíž letos měly poměrně malou šanci na přijetí.

„Určitě to není tak, že bychom rodičům striktně řekli: Pardon, snažili jsme se, ale nejde to. Naopak se pokoušíme hledat řešení, jenže, přiznávám, dnes je to opravdu složité," řekl Miroslav Kazda.

V Jičíně je pět mateřských škol, které letos navštěvuje 585 žáčků. Panuje vzestupná tendence. V každém dalším roce přibude asi třicet dětí.

Hořice
V Hořicích zápis do mateřinek ještě neproběhl. Uskuteční se v pondělí a úterý. Konkrétní počty přijatých proto zatím nejsou, ale referentka úseku školství, kultury a tělovýchovy Romana Hrušková upozorňuje na téměř jistý převis žádostí. „Výhledově lze předpokládat spíše postupně klesající zájem s ohledem na demografický vývoj v Hořicích. Odpovídá celorepublikovým statistikám," uvedla.

Kritéria jsou v Hořicích nastavena jako v Jičíně. Přednost mají ti, kteří jsou rok před nástupem do školy. Poté budou přijati Hořičtí nebo obyvatelé přidružených částí, tedy Chlumu, Svatogothardské Lhoty, Libonice, Chvaliny, Doubravy a vesnice Dachovy. Teprve až po nich mají šanci zájemci z jiných obcí.

„Nové třídy se otevírat nebudou. Doplníme stávající kapacity. Alternativou pro nepřijaté děti mohou být okolní vesnické školky, například v minulých letech se osvědčila docházka do ZŠ a MŠ Chodovice. Aktuálně ve městě působí rovněž dětské centrum Motýlek," nabízí východisko z problému Romana Hrušková.

V Hořicích jsou celkem čtyři mateřské školky: Na Daliborce, Na Habru, Pod Lipou a v Husově ulici.

Co dělat?
Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol už jsme zmiňovali. Jasně se ukazuje, že města dávají přednost dětem s trvalým bydlištěm na svém území.
Vesnická drobotina má zkrátka smůlu. Potvrdili nám to i v mateřské škole v Sobotce. „K zápisu přišlo 40 dětí a bereme jich 28. Neuspěly děti z vesnic a prckové mladší tří let," informuje nás jedna z učitelek.

Lepší situace není ani ve staropacké mateřince, která má kapacitu 75 dětí.

Ředitelka Lenka Typltová tu jako pedagog působí 31 let, ve vedoucí funkci je čtyři roky. „Za mého působení nepamatuji, že bychom tu měli takový převis dětí. Hlásilo se nám třicet sedm kluků a holčiček, přijali jsme jich dvacet osm. Staropackým jsme vyhověli kromě mladších dětí," vysvětluje Lenka Typltová.

Výsledky se rodiče dozvěděli na webových stránkách školky a na listině, zveřejněné na dveřích zařízení. Ti, kteří neuspěli, obdrželi vyrozumění písemně. „Už mi volala jedna nespokojená maminka z Nové Paky, tak jsem se ji snažila vysvětlit, že máme určitá kritéria, která musíme ctít," odpovídá na otázku, zda musí čelit i nepříjemným reakcím. „Domníváme se, že současný počet dětí je maximum a že v příštích letech se už budou počty snižovat," doufá ředitelka.

V Nové Pace téměř jenom každý druhý
V Nové Pace je to obdobné. V mateřské škole nad poštou, která má kapacitu 134 dětí, dorazilo k zápisu 69 zájemců. Do školky jich ale nastoupí jen 39. „Ano, máme velký převis. Uvidíme, jestli nám kraj povolí zřízení přípravných tříd při zdejších základních školách, to by jsme uspokojili ještě 9 žadatelů," počítá ředitelka Alena Špíglová. Také ona nám potvrzuje, že přednost měly děti starší tří let, předškoláci a zájemci z Nové Paky.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy se rodiče dozvědí písemně po 10. červnu.

Taky jsme zjistili, že některé maminky aby u zápisu uspěly, si přehlašují trvalé bydliště z obcí do měst. „Ano, víme o tom a ani se jim nedivíme," říká úbislavický starosta Miloš Urban.

Právě tato obec má uzavřenu s Novou Pakou smlouvu a doplácí na zařazení dětí ročně více jak sedm tisíc korun na jednoho prcka. Přesto ani to není zřejmě jistota úspěchu. Právě letos nebylo přijato jedno čtyřleté děcko ze Zboží. „Byl jsem o tom informován a mluvil jsem s packým starostou, který mi tvrdil, že by to neměl být problém," uvedl Urban.

Kam se mají rodiče obrátit, pokud například v packé školce neuspějí? Můžeme doporučit Mateřskou školu Brána na sídlišti, staropacká je plně kapacitně vytížena.

Dříve se při zápisu přihlíželo i k faktu, zda je maminka na mateřské ještě s jedním děckem. Přednost dostala ta, která potřebovala nastoupit do zaměstnání. „Dnes je to naprosto nemyslitelné a v rozporu s antidiskriminačním zákonem," vysvětluje nám Iveta Lukešová z královéhradeckého krajského úřadu.