Na programu: Sokolovna na pěší zóně, (jejíž součástí je Masarykovo divadlo, a která patří TJ Sokol Jičín) a její budoucnost.

Krásná budova v secesním stylu, pocházející z počátku 20. století, je umístěna ve středu města na Husově třídě. Její výstavbu prováděli naši předkové s láskou a ze svých prostředků. Vzhledem ke svému stáří však vykazuje budova stále větší nedostatky po stránce technické – zub času i přes snahy vlastníka koná své. Proto dnes již nestačí TJ Sokol Jičín finančně opravovat závady, které se objevují čím dál větší a častěji.

TJ Sokol Jičín jako nevýdělečná organizace má příjmy pouze z části členských příspěvků a z nájmu od města Jičín. Město má pronajaty prostory Masarykova divadla se zázemím včetně kanceláří KZMJ na základě smlouvy z roku 2005.

Proto výbor TJ Sokol Jičín již delší dobu zvažuje, co dál, jak sehnat peníze na stále rostoucí opravy, až došel k závěru, že v současné době je nejpalčivější věcí stav vytápění budovy. Kotelna pro celý objekt se už těžko opravuje, nejsou náhradní díly, hrozí ze dne na den havárií, což by znamenalo zastavení jejího provozu, a to by ani jedna strana nechtěla.

Projekt
Proto TJ Sokol Jičín zajistila projektovou dokumentaci na rekonstrukci vytápění tak, aby bylo bezpečné, odpovídalo předpisům i době, aby bylo i ekonomické. Současná parní kotelna vytápí celý objekt najednou, obtížně se dá regulovat. Buď je všude teplo – nebo zima. Zpracování projektu nebylo malou investicí, zahrnuje však veškeré potřebné příslušné profese – vzduchotechniku, elektroinstalace, zateplení apod. Ale na realizaci už jednota nemá finanční prostředky, ani na další případné opravy (střecha…).

Celková částka investice do topení je předběžně spočítaná na cca 15 milionů korun.

Dosud město platilo sokolům nájem a přispívalo částkou i na opravy. Smlouva však již bude končit, je třeba ji obnovit či najít řešení, jak budovu zachránit. Část objektu slouží jako tělocvična pro cvičení se zázemím a část – Masarykovo divadlo – jako kulturní stánek občanů města Jičína. To byla i myšlenka našich předků – spojit „zdravé tělo se zdravým duchem".

Stanovy
Stanovy ČOS, kterými se TJ Sokol řídí, se dotýkají i hospodaření se sokolským majetkem, a v případě pronájmu nemovitosti na dobu delší než 10 let či v případě prodeje nemovitosti je nutné jako prvotní vyjádření členské základny jednoty, i proto byla svolána tato mimořádná Valná hromada, aby se k problému mohli členové vyjádřit. Přítomní se mohli přiklonit k variantě:

Č. 1 – Prodej objektu čp.206 městu s dlouhodobým bezplatným pronájmem sokolům pro jejich činnost, a s příspěvkem od města na provoz. Užívání by bylo formou věcného břemene.
Č. 2 – Spoluvlastnictví objektu s přesně vymezenými prostory k užívání a věcnými břemeny ve smlouvě (město - Masarykovo divadlo se zázemím a kancelářemi KZMJ, Sokol – tělocvična se zázemím a kancelářemi…). Hodnota budovy divadla bude splácena formou příspěvku na činnost a na provoz.
Č. 3 – Pronájem prostor Masarykova divadla s příslušným zázemím městu jako dosud, ale za jiných finančních podmínek nájmu a příspěvku na provádění oprav, s tím, že by město zafinancovalo rekonstrukci havarijního stavu topení.
Zástupci města i TJ Sokol Jičín se snažili přítomným vysvětlit situaci včetně výše uvedených možností – zatím jen nastíněné, pro podrobnější výklad je třeba dalších jednání.

Z přítomných členů se většina vyjádřila pro převod majetku (č.1. – 30 hlasů, č. 2.- 8 hlasů). Pro alternativu č. 3 – pronájem – bylo celkem 33 hlasů. Celkově tedy pro změnu vlastníka se vyjádřilo 38 delegátů.

Výbor TJ Sokol bude v jednáních s městem dále pokračovat a průběžně bude členskou základnu informovat tak, aby členové mohli podat i případné připomínky nebo návrhy.

Jedno však je jisté. Výbor TJ chce budovu čp. 206 pro příští generace zachovat v dobrém stavu, s příjemným prostředím odpovídajícím dnešní době, a pro původní záměry, tj. pro všestranné cvičení cvičenců ve všech věkových kategoriích, a Masarykovo divadlo pro kulturní vyžití všech Jičíňáků. Jen je třeba nalézt tu správnou cestu, případně dohodnout se, kdo a jak bude provádět nutné opravy, a kde se na tyto práce seženou peníze.  Výbor TJ Sokol Jičín