Na organizaci akcí se podílí místní zastupitelstvo, Sbor dobrovolných hasičů, Ochotnický divadelní spolek v Bílsku a dobrovolníci. Protože nás je v obci tak málo, je běžné, že člen zastupitelstva je zároveň dobrovolný hasič i divadelník.

Jelikož letos nám bylo dopřáno tolik sněhu, rozhodli jsme se uspořádat historický běh na lyžích, a to První ročník Růžičkova Skimemoriálu. V místní kronice z roku 1936 se píše, že pan Stanislav Růžička byl mistr kolařský, který zde měl velkou dílnu a vyráběl i lyže a saně. Důkazem toho jsou i dochované saně vyrobené na zakázku roku 1943, které byly k vidění a zároveň jsme je také vyzkoušeli.

Proto jsme na jeho počest po něm memoriál pojmenovali. Přihlásilo se celkem 14 lyžníků, kteří se vybavili starými lyžemi a dobovými oděvy. O zábavu bylo postaráno, nemohl chybět čaj i něco ostřejšího na zahřátí. Startovalo se po 2 - 3 lyžnících, kteří museli projet trať, která se vinula kolem vzrostlých stromů, u kterých byla první "štamprlová" zastávka , druhá těsně před přejezdem přes lávku u rybníčku.

Spokojení diváci se bavili a lyžníci byli odměněni sladkou medailí a gulášovou polévkou v místním motorestu. Dokonce jeden z lyžníků složil báseň k běhu na trati, která však kvůli ostychu nebyla doposud zveřejněna.

Již se těšíme na další ročník, kde bude přednesena a doufáme, že v tradici Skimemoriálu budeme moci díky počasí i další roky pokračovat a tímto zveme všechny odvážlivce, aby si naši trať také vyzkoušeli.
Jsme obec, kde to žije!    za obec Bílsko u Hořic Lenka Kramářová, místostarostka obce