A přesně takovouto renesanční osobností pan Ing. Ivan Matějka je.

Velká osobnost
„V průběhu desítek let se významně zasloužil o rozvoj nejen kulturního a společenského života v Jičíně. Jeho aktivní činnost především v oblasti ochotnického spolku J. K. Tyla v Jičíně, v organizacích Junák a Sokol i ve Smíšeném pěveckém spolku Smetana je nepřehlédnutelná a obdivuhodná. Také jeho znalost a archivní práce v oboru divadelnictví je velmi uznávána," představila Ivana Matějku na slavnostním večeru ředitelka ZUŠ a jeho dlouholetá přítelkyně Jaroslava Komárková.

Dodala: „Pan Matějka se stal 5. prosince 1990 prvním svobodně zvoleným starostou v porevoluční době. Jeho ryzí charakter, pracovitost a nadšení byly pro město Jičín velkým přínosem. Za zmínku stojí rekonstrukce Husovy ulice a vznik pěší zóny, generální oprava prostor loutkového divadla Srdíčko, rozsáhlá renovace chrámu sv. Jakuba, postavení nové čistírny odpadních vod, restaurování pomníku Mistra Jana Husa, kolaudace Porotního sálu, výstavba zimního stadionu s umělým ledem, dokončení rekonstrukce 1. základní školy a podobně. Pan Matějka patří také mezi zakladatele festivalu Jičín – město pohádky, v roce 1993 navázal kontakt s partnerským městem Erbach nebo zorganizoval oslavy výročí 700 let města Jičína."

Představení pana Matějky dokreslila projekce fotografií z jeho veřejného života. Laureát obdržel sošku od akademické sochařky Niny Jindřichové a také finanční dar v hodnotě 50 000 Kč. „S velkou pokorou a s velkými díky cenu přijímám," řekl ve svém proslovu. Připomenul také, jak důležitá je spolupráce zastupitelů nejenom při vedení, ale také při dalším rozvoji města.

„Pan Matějka je Jičíňák tělem i duší. Celý život pro město pracoval, nejen v jeho kulturní sféře, ale jako starosta se také angažoval pro rozvoj, aby bylo město ve světě známé a aby se nám všem v něm lépe žilo," připomenul zásluhy emeritního starosty jeden z jeho dvou nástupců a současný starosta města Jiří Liška.

Jedinečná předvánoční akce se nesla v duchu divadelních melodií a vybrané písně měly připomenout sílu spolků a sdružení, které mají v Jičíně velkou tradici. Písně interpretovali manželé Koláční, na klavír je doprovázela Zuzana Pelcová a krásným zpěvem přítomné pohladila Veronika Vildmanová. Celou událost hudebně doprovázeli učitelé Základní umělecké školy – Ondřej Matějka, Tomáš Klazar a Pavel Krčmárik. Po oficiální části následoval společenský večer.

Cena města Jičína byla letos poprvé udělována podle nových pravidel. Hodnotící komise vybrala ze všech zaslaných návrhů nominace a z toho vzešel návrh na laureáta. Podle nových pravidel bude možné každý rok vybrat jednu, nebo dvě osobnosti. Letos byl ale z pěti nominovaných zvolen pouze jeden. Všichni nominovaní se nicméně držiteli ceny mohou stát v některém z příštích ročníků.  Magdaléna Doležalová