Dvacítce absolventů studijního oboru Podniková ekonomika, kteří v akademickém roce 2007/2008 obhájili bakalářskou práci a úspěšně složili státní závěrečnou bakalářskou zkoušku, byl udělen akademický titul bakalář.


Univerzitní studium započalo svoji existenci v Jičíně na podzim roku 2005, kdy zahájili studium posluchači prvních ročníků bakalářského studia. V současné době v Jičíně působí dvě univerzity a jejich tři fakulty. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci, která je zastoupena Hospodářskou a Pedagogickou fakultou, a dále Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která má v Jičíně Provozně ekonomickou fakultu.


V příštím akademickém roce 2008/2009 opět otevírá 1. ročník bakalářského studia Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci a úplnou novinkou je otevření „Kurzu celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia“, obor Veřejná správa a regionální rozvoj – navazující magisterský stupeň ze strany Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Studentům tedy bude v Jičíně umožněno získat i magisterské vzdělání.


„Slavnostní promoce absolventů bakalářského studia je pro naše město velmi významnou událostí. Jde o první promoci univerzitního studia ve více jak 700 leté historii města. Jsem rád, že jsem mohl být při tom,“ uvedl starosta města ing. Martin Puš.