Akce je financována z velké části z vlastního rozpočtu města s podporou dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 600 tisíc korun.

Západní část budovy, kde dříve bývalo stanoviště plavčíka i „hromadné převlékárny", prochází kompletní obnovou. Zejména nosný rošt spodní stavby byl ve zcela havarijním stavu a v některých částech již chyběl zcela. Dřevěný obvodový plášť byl opraven, doplněn o chybějící prvky, kompletně zbaven starých nátěrů a nyní probíhá jeho ošetření povrchovým nátěrem, dle odpovídající historické tektoniky a architektonických pravidel.

Interiér prochází kompletní rehabilitací do své původní historické podoby vč. věšáčků, nápisů i veškerých detailů vč. kování a barevných výplní oken atd. Tento prostor bude nově vybaven i osvětlením odpovídající kontextu vzniku této stavby, tj. 20. let 20.stol, tak aby vznikl ucelený a harmonický celek.