„Jako Spolek Montessori Hořice jsme se zúčastnili odpoledne pro děti Nuda? Neznáme! Během ní jsme místním i přespolním občanům představili Montessori pedagogiku,“ uvádí Hana Hrádková.

Během vydařené akce, na které se prezentovaly místní zájmové kroužky, tak spolek upozornil na to, že ZŠ na Habru s pomocí města Hořice zřídila prozatím první Montessori třídu, kterou chce v průběhu nadcházejících let rozšířit a umožnit základní vzdělávání Montessori pedagogikou všem zájemcům.