Místo školních lavic je v první školní den čekalo pasování na členy haberské družiny krále Jaroslava. Přítomným dětem a jejich rodičům, sourozencům, babičkám a dědečkům, se představily nejprve jejich budoucí třídní učitelky 1. A Zuzana Slezáková a 1. B Dagmar Bartošová, několik milých slov jim řekl i ředitel školy Roman Chalupa a host, starosta Aleš Svoboda.

Po rozpustilém vstupu králova šaška, za zvuku královské znělky a opětovném zavolání dětí, skutečně vešel samotný „panovník". Sám pan král otevřel dětem svým kouzelným klíčem poznání bránu školy a pasoval je do své družiny. Děti pak umístily do okének připravených hradů svoji jmenovku a šašek je ozdobil šerpou. První den byl krátký, ale veselý a hravý. Takový, jaký by měl být, aby na něj děti i jejich blízcí s úsměvem vzpomínali.

Vždyť první školní den je v životě celé jejich rodiny jednou z těch největších událostí a velkým životním krokem. Přejme si tedy, ať se nám všem dobře vzájemně spolupracuje celý školní rok 2016/2017 a na jeho konci máme hezký pocit, že jsme udělali vše pro to, abychom našim školáčkům ten jejich velký životní krok pomohli úspěšně zvládnout.    třídní učitelky 1. tříd a vedení školy