V letošním školním roce navštěvuje školu 391 žáků. Na prvním stupni je 10 tříd a na druhém stupni 5 tříd. Kromě těchto tříd jsou ve škole ještě dvě speciální třídy, ve kterých jsou žáci vzdělávající se podle ŠVP ZŠS a ŠVP ZV pro žáky s LMP. O výuku ve škole se stará třicet pedagogických pracovníků.