S učitelkou Janou Lánskou nám zapózovali žáci z I. A, a to přímo u sochy J.A. Komenského. Děti z I.B – béčkaři vytvořily na lavičce živý vláček s dvěma vagónky a pořádně se u toho nasmály.

Základní škola Komenského
se zaměřuje na výuku informatiky, kterou vyučuje v povinných blocích již od 6. ročníku. ZŠ a ZŠ praktická (bývalá ZvŠ) pracují pod jedním vedením již čtvrtý rok, v jedné budově třetí rok.

Základní škola má na I. stupni 10 tříd a II. stupni také 10 tříd. Základní škola praktická má 4 třídy.Ve dvou třídách byly spojeny dva ročníky a ve dvou tři ročníky.

„Celkem máme v tomto školním roce 520 žáků, z toho 36 na ZŠ praktické a 484 na ZŠ. Vyučování začíná v 7,40 hodin a odpolední vyučování je upravováno podle potřeb dojíždějících žáků. Jsme škola spádová, v současné době k nám dojíždí žáci ze 30 obcí. Výchovu a výuku zajišťuje celkem 41 pedagogických pracovníků," doplňuje informace ředitel školy Milan Schlögl.