V předposledním lednovém dni se na škole konalo slavnostní ukončení projektu Zámečník. Spočíval ve zřízení šesti svářečských boxů a vyškolení dvou instruktorů – Josefa Vrby a Josefa Vávry. Program byl zahájen v roce 2010. Hlavní část nákladů byla uhrazena z dotace od Evropské unie. Poskytla příspěvek 2,5 milionu korun.

Šest svářečů
Průmyslová škola nyní nabízí svářečské kurzy. „Během prosince jsme ukončili dva svářečské kurzy, konkrétně obalenou elektrodu a kyslíko-acetylenové sváření," uvedl Josef Vrba.

Svářečské kurzy trvají obvykle pět týdnů.„Boxy jsou vybaveny stoly, každý má odsávací jednotku. My jsme pracoviště doplnili polohovacími zařízeními pro upínání svarů. Dále jsme je ještě vybavili lisem na rozlamování svarů, úhlovou bruskou a svěráky," doplnil.

Kurzy jsou k dispozici zejména pro dospělé – zaměstnance firem a občany evidované na úřadu práce. Na své si ale samozřejmě přijdou i žáci. Podle ředitelky Aleny Žalské nové možnosti vzdělávání přilákají i nové firemní partnery a sponzory.

Elektrotechnika
To ale není vše. Průmyslová škola v současnosti zahajuje projekt Aplikovaná elektrotechnika. Stěžejní část prostředků opět poskytne Evropská unie. Škola v současnosti už má přidělenou dotaci pěti milionů korun na nové vybavení elektrotechnické laboratoře. Veřejnost i žáci se na moderní učebnu mohou těšit okolo roku 2015. Vedení ústavu věří, že tím posílí svou konkurenceschopnost na poli středních a vyšších odborných škol.

„Chceme zajistit, aby naši žáci a studenti byli co nejvíce připraveni na pracovní trh," uvedla ředitelka Alena Žalská.

Vedle toho chce škola propagovat sama sebe mezi školáky a motivovat je ke studiu technických oborů. V současné době se jedná o nezbytnost, neboť počet dětí, a tudíž i uchazečů, každým rokem ubývá. Na vině jsou „slabé ročníky". Vedení chce školáky přesvědčit například pomocí zábavných a naučných workshopů či exkurzí.