Rozhodovat přišlo téměř osmdesát procent místních, výsledek je ovšem nerozhodný. Z 220 voličů hlasovalo 168 (76,4%), z toho 84 stavbu podpořilo a 84 s ní nesouhlasí.

Jak potvrdilo ministerstvo vnitra, referendum je platné, ovšem bez jasného výsledku a pro zastupitelstvo není závazné.

O stavbě tak musí nakonec stejně místo bělských občanů rozhodnout zastupitelstvo.

Starostka Alena Mihulková to potvrdila. Ke stavbě kravína se ale zatím zastupitelé oficiálně vyjadřovat nebudou.

Obec čeká na uplynutí zákonné lhůty deseti dnů, kdy se proti výsledku referenda mohou jeho účastníci nebo členové přípravného výboru odvolat k soudu. Semilský soud včera Deníku potvrdil, že zákonná lhůta je u konce a žádné odvolání nedorazilo. Stejnou zprávu jsme obdrželi také od hradeckého soudu.

„K výstavbě se vyjádříme teprve poté, až to vzejde z požadavku stavebního úřadu, tedy až o to budeme požádáni,“ upřesnila Alena Mihulková.

Iniciátoři petice nechtějí celou záležitost znovu otevírat a vyvolávat rozpory mezi lidmi, ale na veřejné schůzi se chtějí pobavit o samotném průběhu referenda. Podle jejich vyjádření v něm byly tři hlasy neplatné, z toho dva by stavbu nepodpořily. Podle odpůrců projektu neměla komise k dispozici náhradní lístky, i když je jeden účastník referenda požadoval.

Záměr

Nový kravín za sto milionů chce firma DS Agro Libštát vybudovat do tří let. Navržená budova má šířku 52 a délku 151 metrů. V nejvyšším místě bude i s dojírnou vysoká 15 metrů.

Kravín pro 484 krav a sto telat má vyrůst nad současným zemědělským areálem . Nový kravín by měl nahradit tři zastaralé, které firma provozuje v Libštátě, Košťálově a Svojku.

DS Agro a obec Bělá o výstavbě jednaly, podmínky zahrnuly do memoranda, které bylo podepsáno v červnu při veřejném jednání zastupitelstva, kde byla zároveň odsouhlasena změna územního plánu č. 2.

Jako pojistku si zastupitelé ke změně územního plánu vložili podmínku, že jakákoliv stavba na dotčeném území musí být schválena obcí.

Proti svatbě kravína se postavila skupina místních.

„Nechceme, aby kravín stál v Bělé. Chceme především, aby v obci zůstal klid, nemuseli jsme se bát jezdit po místních cestách a měli dostatek pitné vody,“ jmenuje hlavní důvody proti stavbě kravína jeden z oponentů.

Zástupce investora jednatel DS Agro Libštát Josef Chuchlík přislíbil, že dopravní zátěž zůstane stejná jako doposud, firma pomůže s vybudování 14 rozšíření na silnici k Libštátu, obhajoval odběr vody, slíbil minimalizaci hluku i zápachu.

Referendum, které nakonec nic nerozhodlo, stálo obecní kasu přibližně 30 tisíc korun.