Dům s pečovatelskou službou, Jičínská 435, 507 43 Sobotka

Naposledy proběhly akce před Vánocemi. Senioři společně s dětmi vyráběli vánoční svícny a zápichy. Protože ale děti vědí, že ruce již babičkám tak neslouží, připravily si nejprve cviky na jemnou motoriku rukou. Poté následovalo samotné vyrábění. Další týden přišly děti za seniory s pásmem vánočních koled. Společně si všichni zazpívali. Na oplátku v jarních měsících navštěvují senioři děti v mateřské škole, vypravují jim o svém životě a čtou jim pohádky. Společné setkávání je pravidelné a trvá již několik let.

Projekt počítá také s vylepšením a výzdobu místnosti v Domě s pečovatelskou službou, kde se pravidelná setkávání konají a nákupem výtvarných a rukodělných pomůcek, které by byly použity při tvůrčích dílnách.