Domov pro seniory, Obora 11, 50801 Chomutice

Plánovaný projekt počítá s pořízením interaktivního stolu (senTable). Do domova nám pravidelně dochází středoškolské dobrovolnice, které by naše klienty naučily, jak pracovat s touto tabulí, a následně ji mohou využívat při pravidelných návštěvách u našich klientů. Měli bychom zájem o mobilní stůl, abychom mohli zapojit i ležící klienty. V nabídce jsou též aplikace pro reminiscenční terapii, a terapii kognitivních funkcí (pro jednotlivce i skupinu).