Téměř 20 tisíc přihlášek ke studiu se sešlo na dvou největších východočeských univerzitách – v Hradci Králové a Pardubicích. Přijata bude pouze třetina uchazečů.

Ale zatímco na některých, především humanitních oborech je až devítinásobný přetlak zájemců, jiné fakulty se kvůli málo lukrativním oborům studentům přímo podbízejí, aby vůbec naplnily třídy.

Touto cestou jde Univerzita Pardubice, která na třech technicky zaměřených fakultách u řady oborů zrušila přijímací zkoušky, a bude letos brát jen podle prospěchu na střední škole, dokud ročník jednoduše nenaplní. Nebo dokonce všechny, kteří složili maturitu.

Naproti tomu Univerzita Hradec Králové touto cestou jít odmítla. Na minimálních předpokladech ke studiu trvá a od zkoušek neupustila na žádném oboru.
„Přijímací zkoušky musí podstoupit a uspět v nich opravdu všichni. A to i za cenu, že nebude dočerpán limit, tedy že ročník nebude plánovaným počtem studentů zcela naplněn,“ uvedl kancléř královéhradecké univerzity Ondřej Tikovský.

Teoreticky tak může nastat i situace, že uchazečů na daný obor se bude hlásit více než je plánovaná kapacita ročníku, a ten přesto nakonec zůstane poloprázdný.

Týká se to především technických a přírodovědných oborů, například studia Fyzikálně – technická měření a výpočetní technika. Velmi malé množství přihlášek mají samozřejmě i úzce zaměřená studia typu Sbormistrovství chrámové hudby.

„Na každý obor jsou ale přijímací zkoušky jiné. Někde proběhly talentové, jinde jsou písemné testy, využíváme dokonce i SCIO testy. Ale ty jen u dvou oborů – politologie a sociologie,“ dodal Tikovský.

V Hradci je ostatně síto výběru studentů tradičně mnohem hustší než na univerzitě v Pardubicích. Ze zhruba 12 tisíc každoročních zájemců o studium bude přijato 2950 studentů, tedy jen každý čtvrtý. V Pardubicích každý druhý.

Na pardubické univerzitě budou maturanti přijímáni bez martýria u zkoušek hned na třech fakultách: chemicko–technologické, elektrotechniky a informatiky a na Dopravní fakultě Jana Pernera. Všechno na málo vyhledávaných oborech, kde univerzita bojuje s nedostatkem studentů.
Například na zmíněné „chemičárně“ bude sestaven pořadník podle prospěchu na střední škole. „U vybraných studijních programů bude sestaven pořadník uchazečů na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1.- 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů,“ vysvětlila mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.

A na fakultě elektrotechniky ke studiu bakalářských oborů vezmou jednoduše všechny, kdo prolezli maturitou, podobný klíč byl zvolen i na „dopravce“.
„Přijímací zkoušky jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení. Pokud se přihlásí stejný nebo nižší počet uchazečů než fakulta plánuje přijmout, tak jsou dodatečně přijímací zkoušky zrušeny a uchazeči přijati na základě splnění ostatních podmínek. Tímto způsobem proběhlo přijímací řízení na dopravní fakultě vloni,“ dodala Wágnerová.

Nejvíc lákají humanitní obory

Šance na přijetí na univerzitách v Hradci a Pardubicích jen jedna ku třem? Ne, to je jen klam statistiky.
Šance uchazečů zvyšuje skutečnost, že většina z nich si dává přihlášky na více škol. Když to nevyjde tady, vyjde to jinde.

Královéhradecká univerzita eviduje největší převis zájemců o studium už tradičně v oboru Management cestovního ruchu. Vloni se na něj hlásilo 1686 studentů, ke studiu ale nastoupilo jen 177. Podobně žádaný je i finanční management, sociální vědy či cizí jazyky pro cestovní ruch.

Na pardubické univerzitě je největší přetlak – asi pětinásobný – u uměleckého bakalářského studijního oboru Restaurování a konzervace kamene fakulty restaurování, vyhledávaná jsou i Komunitní studia, na fakultě zdravotnických studií pak obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka . (kim)