Projekt byl zaměřen na rozvoj mezipředmětových vztahů, v jeho průběhu bylo na škole realizováno přes 40 mezipředmětových projektů, proběhlo několik školení pedagogů, řada vzájemných hospitací i hospitací na jiných školách v ČR i v zahraničí. Vyvrcholením projektu byla konference nazvaná Inspirace do praxe mezipředmětových vztahů. Této konference se zúčastnilo téměř 100 pedagogů z Královéhradeckého kraje i jiných regionů ČR a nechyběli ani zahraniční hosté z Rumunska.

Udržitelnost, srozumitelnost

Má-li být projekt smysluplný, musí mít svou udržitelnost. To je samozřejmě i případ Velkého školního klíčování. Zajistit tuto udržitelnost není problémem. Získané zkušenosti jsou totiž inspirací na dobu mnohem delší než na pět let, což je minimální požadovaná doba udržitelnosti ze strany dárce finanční dotace. Proto i v letošním pomalu končícím školním roce Klíčování „jelo dál".

Pedagogové školy pokračovali ve vzájemných hospitacích, díky nimž se navzájem obohacovali o nové poznatky, potřebné pro výuku, a o nové metody práce.

Druhy projektů
Byly zahájeny a úspěšně realizovány i nové mezipředmětové projekty: Ekologická expozice – globální problémy, Půjdem spolu do Betléma (získávání a systematizace informací o historii betlémářství, tvorba vlastního betlému), Sociologický výzkum (vlastní sociologické šetření provedené žáky), Rodina (propojení učiva občanské výchovy, výtvarné výchovy a angličtiny), My se čertů nebojíme (tvorba pásma pro děti z MŠ), Bible kontra internet (projekt, který si kladl za cíl připomenout žákům i v době nových médií nezastupitelný kulturní význam Bible a její etický odkaz), Putování do Betléma (zastavení se u jednotlivých svátků adventního kalendáře), Parliaments (porovnání parlamentů ČR, Velké Británie, USA, Chile a Itálie – studenti z posledních dvou jmenovaných zemí jsou na novopackém gymnáziu na ročním studijním pobytu v rámci programu AFS), Shakespeare a jeho dílo (společný projekt českého a anglického jazyka, k jehož výstupům patří např. vytvoření kvízu a nástěnky), Slovník současné mládeže (zmapování úrovně slovní zásoby současných teenagerů za přispění jejich osobní zkušenosti, kontaktů s vrstevníky a internetu), Animals (mezipředmětový projekt angličtiny a přírodopisu v primě, jehož výstupem byla složka s kartami, obsahujícími informace o zástupcích jednotlivých živočišných skupin v angličtině doplněné obrázky) a Atmosféra (propojení učiva geografie a fyziky za pomoci využití informací z internetu).

Školení žáků
V listopadu 2012 proběhlo školení žáků nových 1. ročníků v oblasti klíčových týmových kompetencí. Školiteli byli studenti septimy, kteří se na počátku Velkého školního klíčování s touto problematikou sami seznámili v průběhu třídenního intenzivního školení.

Pokračovalo rovněž intenzívní využití výpočetní a jiné techniky, získané díky projektu VŠK, přímo ve výuce. Díky vybavení řady učeben výpočetní technikou získává výuka nový rozměr. Nadále jsou funkční i webové stránky projektu, na něž přibývají další textové i obrazové materiály, vztahující se především k průběhu jednotlivých mezipředmětových projektů.

Využití výsledků projektu Velké školní klíčování bude pokračovat samozřejmě i v následujících letech a vy, milí čtenáři, budete samozřejmě informováni. Podrobnější informace můžete průběžně získávat na webových stránkách http://vsk.gymnp.cz .
⋌Josef Křeček