S jejich pomocí si na náměstí v Jičíně fyzickým úsilím „vyšlapali" na speciálně upraveném kole finanční částku 51.558 Kč. Každý, kdo mohl, šlapal 60 vteřin na rotopedu a ujetá vzdálenost byla převedena na finanční obnos. Ten Nadace ČEZ naší škole věnovala. Peníze nám pomáhají postupně řešit nákup speciálních pomůcek pro naše žáky.

Podařilo se nám z peněz pořídit materiál a nezbytné pomůcky do keramické dílny (hlína, glazura, pomůcky pro dekoraci). Žáci mohou pracovat s hlínou nejen v rámci výukových předmětů, ale také v odpoledních hodinách ve výtvarně keramickém kroužku.

Další část financí jsme použili na rozvoj pohybových dovedností a fyzické zdatnosti žáků s kombinovaným postižením. Ve výuce zdravotní tělesné výchovy mohou ve speciálně upravené místnosti nově využívat dva rotopedy. Protože vzděláváme i žáky s nejtěžším typem postižení, velmi nám pomohlo i nové elektrické rehabilitační lehátko. Žáky můžeme pohybově stimulovat a správně rozvíjet jejich hybnost.

Do snoezelenu, kde provádíme speciální terapie, jsme zakoupili elektrickou solnou lampu k posílení imunity a k aktivní relaxaci žáků. Nadaci ČEZ tak děkujeme za pomoc a zájem, který projevila při spolupráci s naší školou. Moderní trendy ve výuce a aktuální řešení potřeb žáků jsou naší prioritou. Nadace tak svojí aktivitou přispěla na dobrou věc.    Petr Novotný, ředitel ZŠ Soudná, Jičín