Projekt byl zahájen, bude aplikován do podmínek nejvyšších českých hor a jejich podhůří. Ukončen bude v září roku 2015. Partnery jsou Sdružení Podzvičinsko, Revitalizace Kuks a ZOO Dvůr Králové. Předmětem plnění jsou aktivity zaměřené především na rodiny s dětmi a mládež, které zapojí zájemce do mnoha činností.

Téma Krakonoše

Ústřední linií je kampaň s tématem Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší, která volně navazuje na Krkonošské pohádky, zejména prostřednictvím populárně naučné razítkovací hry Pohádkové Krkonoše a Pohádkové Podkrkonoší, a další aktivity.

Vytištěny budou čtyři trhací mapy, vzniknou videospoty, v rozhlase proběhnou Rozhovory s Krakonošem, bude vytvořena internetová prezentace, zahájeny soutěže pro fanoušky profilů. Organizovány budou konference a slavnosti (např. zahájení cykloturistické a lyžařské sezóny, konference k ukončení letní a zimní sezóny, cyklojízda Podkrkonoším, aj.).

Do projektu je zahrnuta příprava strategických dokumentů Program rozvoje cestovního ruchu Krkonoš, Akční plán Krkonoš a Podkrkonoší.

Propagační desky a také tašky
Vydány budou propagační desky Krkonoš a Podkrkonoší a vyrobeny propagační tašky. V rámci projektu budou realizovány i další aktivity.
Ředitelka Svazku Krkonoše Kamila Hlinková k tomu doplnila: „Projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší průřezově zahrnuje region od Kořenova po Žacléř, dále celé Podkrkonoší. Doplní a rozšíří nabídku, která je v území potřebná. Aktivity, zacílené na početné skupiny návštěvníků, ale i místních obyvatel, na rodiny s dětmi, obsahující současné moderní trendy, jež využívá mládež, jsme pečlivě vybírali. Cílem je kompaktní smysluplná prezentace celého území, zlepšení turistické nabídky a tím i podpora turismu.

Projekt vyžaduje spolupráci početné skupiny subjektů. Věříme, že přinese dobrou zpětnou vazbu a efekt spočívající ve zvýšeném zájmu o oblast Podkrkonoší a Krkonoš."   Dáša Palátková