Karin je mladá žena, která až do svých dvaadvaceti let žila v Jičíně. Na první pohled jí nic neschází, ale její život nebyl jednoduchý a dlouho nemohla zjistit proč. „Nedařil se mi život, pořád jsem lítala mezi náznaky maniodeprese,“ vypráví ve videorozhovoru. V dospělosti vyzkoušela meditaci, ale průlom přišel až při kineziologii.

„Po několika nepříjemných pocitech ze mě vylítlo, že mě taneční trenér na kroužku v Jičíně zneužíval,“ říká Karin.

Ve videu přesně popisuje, kdy a jak ke zneužívání došlo. Podobně jako v hodně případech rodina o tom, že by někdo mohl malé holčičce ubližovat, nevěděla. Karin doufá, že se rodiče o jejím příběhu dozví skrze video. Čas ani tyto zážitky už nikdo nedokáže vrátit. Karin má ale přesto přání, aby se o tématu více mluvilo. Aby se dostalo správnou formou i k dětem a ty věděly, že si k nim dospělí lidé nemohou dovolit vše. Téma sexuálního násilí nejen na ženách, ale i mužích a především dětech, zůstává ve společnosti stále něčím, o čem se moc nemluví. Ale jak potvrzuje tento příběh, dochází k němu i v našem městě. Celý rozhovor si můžete pustit na www.nemlcime.cz.

První etapou začala oprava unikátního Růžencového schodiště z roku 1735, vystavěného k místnímu paulánskému klášteru v Nové Pace. Památku získalo město od církve v roce 2015.
Růžencové schodiště se schová pod novou střechu