Setkání začalo v pátek 23. září ve 14 hodin prohlídkou prostorů společnosti Karbox s.r.o., kterou umožnil na přání bývalých zaměstnanců generální ředitel společnosti Daniel Merta.

Zájem o tuto prohlídku byl veliký. Do závodu přišlo více než 90 lidí. Bývalí zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, rodinní příslušníci stávajících zaměstnanců a také lidé, kteří bydlí v blízkosti firmy a zajímají se o to „co se děje za plotem".

VÝROBNÍ PROGRAM
Návštěvníci prošli výrobní prostory závodu, dozvěděli se informace o stávajícím výrobním programu. Pak se také podívali do administrativní budovy, kde v zasedací místnosti mohli zhlédnout krátkou prezentaci firmy a dozvědět se, jaké plány má Karbox do budoucna.

Po ukončení prohlídky firmy pokračovalo setkání v restauraci Autokempu U Věže. Zde se velkému zájmu těšila výstavka fotografií z dob ukončení staré výroby a výstavby nové výrobní haly závodu Karosa.

Zavzpomínali jsme na spolupracovníky, kteří již nežijí, a také na pracovní i ostatní zážitky, které v nás po letech vyvolaly příjemné vzpomínky. A že těch vzpomínek je opravdu mnoho, dokládala atmosféra v prostorách restaurace. Šum a smích byl slyšet až do pozdních odpoledních hodin, kdy se lidé neradi rozcházeli domů.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali manželům Macháčkovým za uspořádání krásného odpoledne a doufáme, že nám i v dalších letech podobné setkání připraví.

Děkujeme také vedení společnosti Karbox za možnost navštívit její prostory a zavzpomínat si na staré časy. (mk)