Výlety jsme zahájili v květnu zájezdem na zámek Žleby, jehož zvláštností jsou hlavně kožené tapety. V jeho oboře jsme se podívali na bílé jeleny a pracovníci nám předvedli, co umí jejich cvičení ptačí dravci, což jsme se zájmem obdivovali. Další zastavení bylo v městě Čáslavi, které má zachovalou část městského opevnění s 15 baštami, a v Žehuni u významné ptačí rezervace na druhém největším rybníku ve Středních Čechách.

Na další výlet jsme vyjeli na Moravu do Fulneku, kde na zdejší bratrské škole působil několik let Jan Ámos Komenský. Z této školy je nyní jeho památník, který jsme navštívili a byli mimořádně spokojeni se zasvěceným výkladem tamní paní průvodkyně o životě Komenského, potom jsme si prohlédli město a pomník „učitele národů".

Plán výletu
Dle plánu jsme pokračovali do Kunína na prohlídku nově zrekonstruovaného zámku, který v červnu 2009 zasáhla ničivá povodeň. Vystaveny zde jsou obdivuhodné sbírky cenných předmětů a zcela unikátní komínový systém. Zajeli jsme si ještě do města Litovle, jemuž se přezdívá Hanácké Benátky, jelikož řeka Morava jím protéká šesti proudy a tvoří různá ramena.

Při jiném zájezdu byl naším cílem, rovněž po velké opravě, bohatě zařízený renesanční zámek Kratochvíle, stojící uprostřed hezky udržované zahrady, dále jsme navštívili neobvyklou ZOO v Protivíně s téměř všemi druhy krokodýlů a nakonec historické centrum města Písek na Otavě.

Jednou jsme si uspořádali odpočinkový výlet pro svou rekreaci na hory do Špindlerova Mlýna v Krkonoších a jiný, následující do Frýdlantu na velký stavební objekt sestávající zčásti z původního hradu a zčásti z dostavěného zámku s hodnotnými sbírkami, který byl jako první v Evropě zpřístupněn veřejnosti. Ve Frýdlantě jsme se podívali též na hezkou budovu radnice a na pěkný pohyblivý betlém se 136 figurkami. Na poslední zájezd jsme zamířili do, tolik turisty navštěvovaného a námi též oblíbeného, Českého ráje na zámek Hrubý Rohozec s novou expozicí, na Dlaskův statek a Malou Skálu u Turnova. Program zájezdů byl opravdu pestrý.

Pojeďte s námi
Cestování nám přináší nejen radost z poznávání naší krásné rodné země, ale také ze vzájemného setkávání se a pobavení. Kdo není rád sám a je schopen nenáročně cestovat, může se na jaře 2014 informovat na telefonu 737 848 255, co na příští rok připravujeme. Přihlásit se a jezdit s námi může každý a nemusí být ani z Jičína, ani členem Českého červeného kříže.   Božena Holanová