Po celý den byli před muzeem vojáci v uniformách z období třicetileté války. K vidění byl i historický tábor, kde si mohli návštěvníci prohlédnout a obtěžkat zbraně. Probíhala zde i střelba z mušket. Program vrcholil tradiční vycházkou po stopách císaře Františka I. Na úvod bylo pro veřejnost připraveno překvapení v podobě vystoupení břišní tanečnice Marcely Novákové.

Tradiční vycházky se zúčastnilo na 25 návštěvníků a doprovázelo je 12 vojáků a dobově oblečených civilistů. Při procházce skalami vyslechli informace o nejrůznějších událostech, které se ve skalách odehrály od druhohor až po současnost.

Kromě 148. výročí prusko-rakouské války si cestou připomněli hned tři kulatá výročí: 100 let od vypuknutí první světové války, která ovlivnila i místní názvy v Prachovských skalách, 90 let od odhalení Žižkova medailonu, který byl ve skalách vytesán ku příležitosti 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, jehož armády se na Jičínsku skutečně pohybovaly.   MPČR