Cvičení z českého jazyka vede v Sobotce mladá učitelka Iva Jungová. Dnes má v plánu s žáky procházet zbytek testu, který si měli vypracovat doma na čas. „Test obsahuje 30 úloh, které si mají vypracovat doma, doporučujeme zkusit to i na čas a zkontrolovat podle klíče. A dneska spolu projdeme výsledky a vysvětlíme si, proč to tak je. Sami si řeknou, co potřebují dovysvětlit,“ říká ještě před vstupem do třídy.

Z této třídy se na střední školy s jednotnými testy z češtiny a matematiky hlásí celkem 14 z 23 žáků. Podle ředitelky školy Jany Knapové se nakonec i přes prvotní obavy všem podařilo v novém elektronickém systému přihlásit. A teď už zbývá „jen“ odolat stresu, chytákům a časové tísni a na vysněnou školu se dostat.

Podle Ivy Jungové v češtině obvykle děti nebojují tolik s časem, víc je dokážou zmást záludné pravopisné úlohy, větná stavba nebo vymýšlení příbuzných slov. Ve cvičeních se deváťáci důkladně připravují i na mnohdy složité výchozí texty, ve kterých se učí hledat klíčová slova. V úlohách spojených s pozorným čtením často hraje roli jemná nuance v kontextu nebo jediné příslovce.

Podle unikátních dat, které se Deníku podařilo nashromáždit, jsou žáci ZŠ Sobotka v průměru nejúspěšnější právě v úlohách zaměřených na skladbu (65,36 procenta úspěšnosti) a v tvorbě slov (53,35 procenta). „To je pro mě překvapení, protože s tím hodně bojují,“ komentuje výsledky Jungová.

Naopak v pravopise se žákům daří pouze ze 45,18 procenta, ještě horší výsledky mají v úlohách na tvarosloví, ve kterých jsou úspěšní ze 39,46 procenta. To podle češtinářky takové překvapení není, zrovna pravopis prý žáci moc v lásce nemají.

„Asi největší problém mi dělá určování vedlejších vět. A v matice je nejhorší rýsování,“ přiznává deváťák Lukáš, na co se v přípravě na přijímačky musí nejvíc zaměřit.

Jeho spolužačka Pája má za sebou účast na olympiádě z českého jazyka, ta je však podle ní více o logice a porozumění textu. „Pro mě je asi nejtěžší hledání chyb v textu, s tím mám odjakživa problém. A občas ještě vymýšlení slov, to jsou někdy takové chytáky, na které nepřijdu. Matika mi jde rozhodně líp. CERMATy jsou sice těžké, ale baví mě to. Většinou nasbírám body na první stránce, která je počítací. Pak je ale třeba šestnáctka, logická úloha, která je hodně těžká,“ říká dívka, která se hlásí na obor Asistent zubního technika. Přípravu nenechává náhodě, chodí i na přípravné kurzy na gymnázium v Mladé Boleslavi.

Ve třídě se na přijímací testy z češtiny připravují také chlapec a dívka z Ukrajiny. Dívka se testu od CERMATu vyhne, protože v Česku žije teprve krátce, chlapec však potřebnou dobu pobytu v Česku překročil, a bude se tedy muset s češtinou u přijímaček popasovat. „Někdy jsou úlohy docela náročné, například s určením rozkazovacích sloves mají někdy problém i české děti. O to náročnější to musí být pro ty, jejichž mateřským jazykem čeština není,“ podotýká Jungová.

Cvičení k přijímačkám spolu s Ivou Jungovou vede na škole i její kolegyně, matikářka Lucie Kliková. V matematice podle ní naopak žáci s časem bojují hodně. Na vypočítání úloh a vyplnění odpovědního archu mají celkem 70 minut, u některých úloh ale musí do archu vypsat celý postup řešení, případně u konstrukčních úloh výsledek přerýsovat. „V tom stresu je to pro některé žáky hodně náročné, podle mě by stačilo méně úloh a mohly by být i jednodušší. I když chápu, že testy musí rozřadit i uchazeče na gymnázia a výběrové školy, o které je velký zájem. Žákům se snažím vysvětlit, že nemusí být zklamaní a nervózní z toho, když nejtěžší úlohy nevypočítají, že rozhodně nebudou sami,“ připomíná Kliková.

Podle statistiky mají deváťáci ZŠ Sobotka největší úspěšnost v početních úlohách (68,64 procenta) a převodech jednotek (65,57 procenta). Téměř polovina (45,25 procenta) správně řeší slovní úlohy, což Lucii Klikovou příjemně překvapilo. „Je to milé překvapení. Slovní úlohy chtějí žáci rozebírat nejčastěji. Velký problém jsou také konstrukční úlohy,“ dokládá matikářka. Nejhorších výsledků dosahují sobotečtí deváťáci v úlohách zaměřených na poměr (4,25 procenta). „Ten teď probíráme v sedmé třídě, tak se na to zaměřím,“ dodává učitelka.

I v matematice dostávají žáci testy domů, mají týden na jejich vypracování a společně pak ve škole procházejí řešení. Zadání i správné řešení včetně postupů jim učitelka nahrává do Teamsů, aby se k nim vždy dostali. „Pokud i po opravách příkladu nerozumí, tak zapíšou do mnou připravené tabulky pro každý test, kterou úlohu by si přáli konzultovat. Zápis je anonymní a dětem to vyhovuje více, než když jsem se v minulosti ptala, kolik žáků úloze nerozumí a chtělo by ji konzultovat. Museli se pak hlásit a někdo se nechtěl ‚přiznat’, styděl se před spolužáky,“ vysvětluje Kliková.

Poté následuje konzultační hodina, při které společně rozebírají úlohy, které žáci označili nejvíckrát. „Tradičně to jsou slovní a konstrukční úlohy. Těmto dvěma nejnáročnějším oblastem věnuji už tradičně před přijímacími zkouškami i dvě odpoledne – dvě doučování, na která se mohou žáci po domluvě s rodiči dobrovolně přihlásit,“ dodává učitelka.

Obě učitelky se shodují na tom, že je pro ně období přijímacích zkoušek hodně náročné. S dětmi se intenzivně připravují a cítí za jejich výsledky u přijímaček zodpovědnost. Dobré výsledky, které škola v okresním, ale i celokrajském srovnání získala, pro ně však mohou být znamením, že v přípravě žáků na střední školy jdou správnou cestou.

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Tohle jsou základní školy na Jičínsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Co jde a nejde žákům ZŠ Sobotka u přijímaček?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

MATEMATIKA

Kategorie otázek - % dobře vyřešených úkolů

Číslo a početní operace, dělitelnost 68,64

Převody jednotek 65,57

Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 45,25

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 42,50

Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 41,94

Počítání s mnohočleny 36,04

Přímá, nepřímá úměrnost 31,70

Výrazy s proměnnou 27,59

Lineární rovnice, soustavy rovnic 24,14

Poměr, mapa 4,25

ČESKÝ JAZYK

Kategorie otázek - % dobře vyřešených úkolů

Skladba 65,36

Tvorba slov a slovní zásoba 53,35

Komunikace a sloh 49,35

Porozumění textu 49,10

Český pravopis 45,18

Tvarosloví 39,46

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat