Ta nejaktuálnější se týká projektové dokumentace.

Rada města jednu takovou studii ve svých rukách drží. Již dříve ji za 3,8 milionů Kč vypracovala firma HŠH architekti. Projekt se ale od té doby vyvinul. Vyvstává otázka, zda studii od HŠH použít, či vypsat nové výběrové řízení.

Autorská práva
Odpověď záleží především na tom, zda se na projektovou dokumentaci od firmy HŠH vztahují autorská práva, či nikoliv. „Pokud práva má, pravděpodobně nebudeme vypisovat nový tendr na projektovou dokumentaci, ale použijeme studii od HŠH," pravil na počátku týdne místostarosta Petr Hamáček (za Sdružení pro Jičín).

Druhá varianta
Nevystavilo by se tím ale město problémům kvůli nevypsání výběrového řízení?

Radní proto nyní zvažují jinou možnost, a sice vypsat zcela nové řízení. Nevýhoda této varianty spočívá ve ztrátě času. Než by došlo k rozhodnutí, uplynulo by nejméně 5 měsíců. Rekonstrukce přitom musí skončit nejpozději v polovině roku 2015.

„Nechceme, aby se město v budoucnu dostalo do nějakých právních problémů," podotkl starosta Jiří Liška (za ODS). 

„Harmonogram přestavby odklad umožňuje. Čas je tu až sekundární hledisko," ujistil Jiří Liška. Rada města se s problémem obrátila na agenturu Czechinvest, což je poskytovatel dotace. Zajímá ji právní stránka obou zvažovaných variant.

„Vyjádření bude pro radu směrodatné. Sejdeme se příští týden ve středu, kdy se už musíme závazně rozhodnout," dodal starosta. Až bude Valdštejnův vědeckotechnický park hotov, poskytne zázemí pro firmy, které budou úzce spolupracovat s vysokými školami. Podle komuniké městské rady projekt zaujal i Královéhradecký kraj, neboť jej považuje za jednu z priorit své Inovační strategie.