Stejně jako městská rada se i zastupitelstvo hlasováním rozhodlo přenechat rozhodnutí až na příští vedení města. Je zřejmé, že Jičín se již začíná připravovat na podzimní komunální volby.

Zastupitelé před týdnem rozhodovali o mnoha dílčích změnách územního plánu města. Mezi těmito body byly i pozemky z oblasti dnešního autobusového nádraží a lokality nákladového nádraží. Tam se podle původních plánů měla autobusová stanoviště přestěhovat. Rozhořela se téměř dvouhodinová diskuse, do níž se zapojili i občané.

Petr Luh, který je členem komise pro rozvoj města, po několika promluvách vytkl městu, že není schopno určit, jak bude s oblastí dnešního autobusového nádraží nakládat. Konkrétní rozhodnutí však, zcela podle očekávání nepadlo, otázku dané lokality zastupitelé ponechali až na některé budoucí jednání.