Jak nám potvrdili na packé radnici, nejdříve se sejde s představiteli města, aby poté diskutoval s občany na Masarykově náměstí. Novopačtí už také pro hlavu státu vybrali dárky.

Podkrkonošské město s ojedinělou Klenotnicí drahých kamenů a expozicí spiritismu mu má připomínat achát ze zdejších nalezišť. Pan prezident by měl také ochutnat vzorky piva z místního pivovaru.