Cílem projektu je především zaměření se na zodpovědný přístup samotných řidičů motorových vozidel k pití alkoholu. Zároveň se u nich snaží zvýšit povědomí o samotném nealko pivu jako jedné z alternativ z hlediska dodržování zákona a bezpečnosti silničního provozu.

Samotné řidiče, kteří úspěšně podstoupili kontrolu Policie ČR, čekal malý dárek v podobě alkotestru a jednoho nealkoholického piva. V průběhu dvou hodin policisté zkontrolovali celkem 26 vozidel. Potěšitelné zjištění je to, že žádný z kontrolovaných řidičů nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog.