Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2013, a to ve výši 309 619 500 Kč.

Letošní rozpočet byl vypracován s odhadnutými čísly. Jedním z důvodů například je, že některé příjmy a výdaje rozpočtu nemohou být před koncem roku uzavřeny, tudíž nelze zatím určit, jaký bude mít město přesný zůstatek na svých účtech. Obecně je rozpočet jako vždy vyrovnaný, tedy příjmy jsou v souladu s výdaji.

V roce 2013 počítá radnice s rekonstrukcí ulice Máchova, s dokončením opravy ulice Bolzanova a přilehlých částí, a také se završením přestavby ARiSU. Zahájena bude i výstavba mateřské školky na Větrově.
Odhadované příjmy jsou přibližně 291,6 milionu korun, z toho daňové příjmy a poplatky činí 203,5 milionu.
Z letošního roku bude do příštího převedeno zhruba 12,7 milionu korun.

Výdaje
Na druhé straně jsou výdaje. Ty jsou rozčleněny na provozní, které jsou navrhovány na 226,8 milionu, a výdaje investiční ve výši 82,7 milionu. Co se týká provozních výdajů, radnice usiluje průběžně o jejich snižování, letos jsou například o 9 milionů nižší než v roce předešlém.

Prioritou stěhování
Z větších investic, které město příští rok čekají, bude prioritní dokončení a dovybavení budovy městského úřadu v ulici 17. listopadu – přibližně 20,5 milionu. Následně bude potřeba ještě upravit hlavní vchod, tzv. krček a okolí objektu (parkoviště, chodníky apod.), kde je předběžně navrhovaná částka 4,5 milionu.

Počítá se i s úpravou domu č. 2 na Valdštejnově náměstí za 1 milion. Zde získá nové prostory pro rozšíření svých aktivit K – klub. Dále mu bude vyčleněn jeden milion na nákup plošiny pro zdravotně postižené v K-klubu.

Čtyři miliony bude stát rekonstrukce šaten ve sportovním areálu a milion oprava malé tělocvičny.

Školka
Peníze jsou vyčleněny i na výstavbu nové mateřské školky Větrov, kde se příští rok počítá hlavně s přípravou projektové dokumentace a soutěžením dodavatele. Pokud budou zahájeny stavební práce, v rozpočtu jsou na ně uvolněny 4 miliony.

Zhruba 3,5 milionu bude město doplácet za spoluúčast na rekultivaci skládky Zebín, a přibližně 1 milion korun na demolici objektů kasáren.

Nových ulic se dočkají obyvatelé Bolzanovy, Smetanovy, Křídlovy, Krátké a Máchovy, která se nachází podél rybníka Kníže.

Příští rok město doplatí některé úvěry a půjčky, např. úvěr na rekonstrukci skládky TKO nebo na zateplení IV. ZŠ, takže pro další roky zůstává jen úvěr na zimní stadion. Splátky úvěrů jsou ve výši 15,5 milionu. ⋌Magdaléna Doležalová

Investice:

*dokončení budovy ARiSU
*rekonstrukce ulice Máchovy
*dokončení opravy ulice Bolzanovy
*úprava domu na Valdštejnově náměstí
*rekonstrukce šaten ve sportovním areálu
*výstavba mateřské školy na Větrově