Ve střediskové obci tak mají veškeré společenské aktivity na dlouhý čas utrum. „Když chtějí staropacké spolky pořádat společenské akce pro veřejnost, jsou nuceny si společenský sál pronajmout ve dvou kilometrů vzdálené místní části Roškopov, v budově kulturního domu, který patří Sokolu,“ popisuje starosta Josef Dlabola současný stav. Staropačtí mají k dispozici pouze obřadní síň v budově úřadu, která ovšem není vhodná pro větší společenské aktivity stejně jako roubenka, ve které sídlí knihovna.

„Sál tady opravdu chybí, mnohdy máme i nabídky na uspořádání různých akcí, ale není kde,“ krčí starosta rameny.

„Protože obec nemá prostory pro kulturní využití a našim hasičům zase chybí v hasičárně sociální zázemí, tak potřeby sloučíme a vybudujeme přístavbu hasičské zbrojnice,“ říká Dlabola k současné investici, která půjde na vrub obce.

Přistavovat se bude do dvora obecního úřadu. V objektu vznikne sál pro zhruba 150 lidí, spolková místnost hasičů, šatna, kompletní sociální zázemí včetně čajové kuchyňky a skladu.

Obec vybuduje přístavbu bez dotací, náklady jsou 7,8 milionů včetně DPH. Stavbu zahájí firma Nadoz během června, konec je plánován na 30. října příštího roku. Financování se tak rozloží do dvou let.

Jestli se sál otevře pro první staropacký ples, to nechce starosta předjímat. „Na podzim budou volby a priority nového vedení obce mohou být různé“ upozorňuje.