O tom, že matematika může být i hra, fyzika detektivní příběh, chemie krásné čarování a biologie životní cesta, se snažili přesvědčit vyučující Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice 8. února žáky základních škol.

Obory jinak
Učitelé ve spolupráci se studenty přírodovědného lycea připravili v rámci Dne otevřených dveří „Přírodovědné dopoledne" pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a snažili se představit přírodovědné obory z trochu jiné (přívětivější) strany. V každé sekci je čekalo několik zajímavých pokusů nebo úkolů, které bylo potřeba splnit. Někdy to dokázali návštěvníci sami a někdy bylo potřeba využít pomoci lyceistů.

Výsledek však stál za to. Odměny, spousta legrace, ale především nové znalosti a snad i o trochu menší strach z přírodovědných oborů.