Koho se tedy povinnost podat daňové přiznání v důsledku změny zákona týká, najdou naši čtenáři na webových stránkách Deníku. Nás konkrétně zajímalo, zda se na finančním úřadě tvoří fronty, zda lidé využívají vyplnění formuláře elektronickou formou a zda úřad uvažuje o prodloužení termínu nebo posílení úředních hodin?
JUDr. Martina Řeháková, tisková mluvčí Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení z Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj odpovídá.

„U daně z nemovitých věcí nepředpokládáme, že by povinnost podat daňové přiznání mělo výrazně více lidí než v minulých letech. Stále platí, že daňové přiznání podávají jen ti, u nichž došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V současné době evidujeme 85% podání ve srovnání s počtem podání k 31. lednu loňského roku.

Poplatníci sice pro vyplňování formulářů používají aplikaci dostupnou na daňovém portálu Finanční správy, ale vyplněný formulář již většinou elektronicky neodešlou, pouze jej vytisknou a přinesou osobně. Ztrácí se tak výhoda tohoto způsobu podání pro obě zúčastněné strany.

Vzhledem k tomu, že lhůty pro podání přiznání jsou stanoveny zákonem, nemáme možnost je naším rozhodnutím prodloužit. Příjem podání však probíhá plynule a daří se jej zvládat. Proto by prodloužení lhůty nebylo ani podle našeho názoru potřeba. S prodloužením úředních hodin, včetně sobot, se počítá až při podávání daňových přiznání k daním z příjmů v poslední březnové dekádě."