Radost je cílová emoce, která by měla naším životem prostupovat. Spousta lidí se ale dnes radovat moc neumí. Stejně jako komunikovat nebo rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Radost je skvělá emoce, protože bere celý organismus do harmonie. Smích je univerzální reakce po celém světě, vede k poklesu stresových hormonů a zlepšení imunitních parametrů, lepší náladě a lepšímu sociálnímu fungování.“

Radkin Honzák připouští, že hezkých, dobrých a šťastných chvilek během dne asi moc není. „Ale my se je musíme naučit vychytávat. Jinak večer řekneme: To byl zase den! A v sobotu: To byl zase tejden! A v krematoriu nakonec nadzvedneme víko od rakve a řekneme: To byl ale život! Je třeba aktivně hledat hrozinky ve vánočce, což není jednoduché.“

Přijďte pochopit, jak funguje naše tělo dozvědět se, proč je „duše v břiše“ objevit skryté mechanismy, které utvářejí naše chování i prožívání najít recept na životní spokojenost, šťastnější život - dokud dar života je nám dán vyslechnout přednášku psychiatra, publicisty, vysokoškolského pedagoga Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 18 hodin v Městské smuteční obřadní síni v Jičíně provozovaná PS MAJÁK Technických služeb MUDr. Radkin Honzák pracuje v centrech IKEM a REMEDIS, jako sekundární lékař Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pedagogicky působí na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Jednoznačně se při své práci psychiatra i v životě přiklání k psychosomatickému přístupu (bio-psycho-socio-spirituální koncepci). Je autorem mnoha populárně-naučných knih.

Tančilo se ve všech věkových i výkonnostních kategoriích po „B“.
O cenu města Jičína se taneční páry utkaly již popadesáté