Stačí připomenout každoroční Dny otevřených dveří, přípravné kurzy pro budoucí žáky víceletého gymnázia a pedagogické školy, pravidelnou publicitu akcí školy v místním a regionálním tisku či konferenci, jež proběhla v roce 2012 na závěr rozsáhlého projektu Velké školní klíčování (VŠK), který za finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky probíhal od října 2010 do dubna 2012.

Projekt byl zaměřen na rozvoj mezipředmětových vztahů, v jeho průběhu bylo na škole realizováno přes 40 mezipředmětových projektů, proběhlo několik školení pedagogů, řada hospitací vzájemných i na jiných školách v ČR a také v zahraničí.

Ukázky vyučování

A právě na projekt VŠK navazuje další akce, určená široké pedagogické i rodičovské veřejnosti. Ve čtvrtek 27. února od 7.55 hodin se koná akce nazvaná Přijďte k nám aneb Otevřená škola. Půjde vlastně o „takový tak trochu jiný den otevřených dveří". V jeho průběhu budou mít zájemci možnost poznat chod školy a až do 16 hodin navštívit ukázkové hodiny nejrůznějších předmětů s uplatněním mezipředmětových vztahů.

Budete tak moci navštívit např. hodinu zeměpisu s ohledem na obsah učiva českého jazyka nebo hodiny angličtiny se vztahem k českému jazyku, zeměpisu a hudební výchově s využitím originálních aktivizačních metod a interaktivní tabule. Poznáte, jak lze propojit učivo angličtiny a matematiky nebo jak lze přitažlivě a netradičně učit o tak „tradičním" tématu, jakým je život a dílo Jana Nerudy. Budete mít také možnost vidět ukázkové hodiny hudební výchovy, německého jazyka, literárního semináře i dalších předmětů.

Od 14 hodin pak bude možné navštívit i zajímavé dílny a semináře, v nichž si budete moci mnohé z výukových metod, ověřených v projektu VŠK, vyzkoušet takříkajíc „na vlastní kůži". Jmenujme např. dílny Bezpečný internet, Dějepisný kvíz či oblíbené Ledolamky v podání pedagogů Kateřiny Krausové a Jany Knapové.

Prezentace učiva i projektu

Nebude chybět ani krátká prezentace Přírodovědné ligy – již 10 let probíhajícího projektu, propojujícího hravou soutěžní formou učivo jednotlivých přírodovědných předmětů.

V 16 hodin pak začne posezení účastníků u kávy s otevřenou diskusí nad tématy a podněty z programu.
Po celou dobu akce bude zajištěno hlídání dětí.