Rodiče, kteří mají o tento tradiční akt zájem, se mohou hlásit přímo u organizátorky Lucie Švambergové (kancelář stavebního úřadu), a to do 5. září. Bližší informace na tel. 492 105 429, popř. e-mailu: vitaniobcanku@horice.org. Vítání občánků se v Hořicích koná 4-5 krát ročně.