„Na základě domluvy rady, odborů sociálních věcí a investiční výstavby a údržby města, právního oddělení a Správy nemovitostí města Jičína, a. s., byla zpracována nová směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Jičína, a to s ohledem na nový občanský zákoník," sdělila tisková mluvčí města Magdaléna Doležalová s poukazem na nové normy, jež vešly v platnost na počátku tohoto roku.

Velké byty bylo těžké pronajmout

Hlavní výhodu radnice spatřuje v tom, že nyní by se mohlo podařit udat i velké byty v centru města. Logicky je u nich větší nájemné, a tudíž je snadno nelze nabídnout sociálně slabým spoluobčanům.

Volné městské byty k 1. únoru
Klasické byty:
Palackého 73, 1+3, 135 m čtver.
Barákova 198, 0+1, 29,6
Barákova, 197, 0+1, 31,7
Na Jihu 542, 1+3, 77,3
Na Jihu 541, 1+3, 77,3
Českých bratří 667, 0+1, 33,9
Valdštejnovo nám. 5, 1+2, 66,1
Valdštejnovo nám. 89, 1+2, 59,2
Byty v domech s peč. službou:
Vrchlického 823, 0+1, 19,8
Sokolovská 237, 1+1, 42,1
Sokolovská 237, 0+1, 33,4
Sokolovská 237, 0+1, 27,6

Nová směrnice obsahuje pět kritérií, které představují důvody přidělení prostor. Na prvním místě zůstává sociální situace občana, dále lze obydlí pronajmout „z veřejného zájmu" nebo pro krátkodobé ubytování občanů, kteří se ocitli v krizi a potřebují útočiště. Dále má Jičín k dispozici byty zvláštního určení a byty v domech s pečovatelskou službou.

Je tu jedno „ale". Pokud si občan pronajme byt z „nesociálního" důvodu, musí městskému úřadu složit takzvanou jistotu. Dříve se používal pojem „kauce". Její výše je stanovena na tři měsíční nájmy.

„Směrnice o přidělování bytů se měnila z několika důvodů. Předchozí směrnice platila již několik let a byla kvůli změnám nepřehledná. Neobsahovala výši nájemného, ta byla obsažena ve Směrnici na stanovení nájemného. Tímto jsme obě sjednotili. Byl také přijat nový občanský zákoník, a tak byly potřebné pojmy aktualizovány," rozvedl místostarosta Petr Hamáček s tím, že dalším důležitým důvodem bylo právě rozšíření kritérií. Tím byla dána možnost všem občanům. „Jedná se však v tuto chvíli maximálně o tři byty," dodal.

Počty

„Město Jičín vlastní asi 310 bytů, 4 krizové byty, zhruba 110 bytů v domech s pečovatelskou službou a 5 bytů zvláštního určení," uvedl Petr Kynčl z investičního odboru.

K 1. únoru mělo město v nabídce k podnájmu osm bytů, plus další čtyři v domech s pečovatelskou službou. Jejich výčet je v modrém rámečku nalevo. Nájemné je v každém případě stanoveno na 51,59 Kč za metr čtvereční.

Zajímali jsme se i o názory spoluobčanů. Jana Vrhelová z Jičína poukázala, že klíčová je výše nájemného. Město ji musí stanovit s ohledem na finanční možnosti občanů. „Lidi především musí mít na placení nájmu. Vezměte si třeba situaci většiny mladých rodin, nebo dokonce svobodných matek. Ti často mají problém vyjít s penězi," sdělila Deníku. Další názory k bytové situace najdete v anketě nalevo.

Radnici jsme požádali, aby zhodnotila, zda dochází s některými lidmi k rozepřím. „Město pronajímá byty i nájemníkům, kteří by jinde neuspěli. Je tedy jasné, že se objevují problémy, ale týká se to relativně omezené skupiny lidí, se kterými je smlouva uzavírána na krátkou dobu určitou, tak aby jim byla vždy prodloužena pouze v případě, že nedluží na nájmu a povinných poplatcích. Toto každý měsíc probírá sociální a bytová komise po jednotlivých případech. Myslím, že je to velmi efektivní, ale pro všechny zúčastněné také náročný systém," řekl Petr Hamáček.

„Samozřejmě ke sporům dochází a řeší je správce městských bytů, sociální odbor MěÚ Jičín nebo Komise sociální a bytová. Nejčastější problém bývá s řádným placením nájemného," potvrdil Petr Kynčl.

Má město prodávat, či pronajímat byty?

Zdeněk Houfek, Jičín
Zdeněk Houfek.

Oceňuji, že hodně bytů město v minulosti prodalo. Mnoho z nich bylo stále obsazených a pro lidi bylo výhodnější si je koupit. Ohledně dalšího prodeje záleží na tom, zda by to bylo pro město vhodné. Je jasné, že také potřebuje získávat peníze.

Jana Mužná, Jičín
Jana Mužná.

Nemám jednoznačnou odpověď. Pro mladé lidi a matky je lepší podnájem, protože často nemají peníze. Prodej je dobrý pro ty, co v nich bydlí už dlouho. Město by si určitě mělo nějaké byty ponechat.