Projekt vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak sto zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Letošní úklid se uskuteční v sobotu 18. dubna.

Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás.

Do akce se může zapojit každý – jako dobrovolník, sponzor atd. Vítáni jsou všichni, které myšlenka „Ukliďme Česko" oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit nebo jej finančně či materiálově podpořit. 

Bližší informace budou poskytnuty zájemcům, kteří se zaregistrují na http://www.uklidmecesko.cz/event/10596/. Technické služby města Jičína zajistí umístění kontejnerů v pátek 17. dubna a odvoz kontejnerů v pondělí 20. dubna, dále bude otevřen sběrný dvůr, a to v sobotu od 8.00 – 12.00 a v neděli od 14.00 – 18.00 hodin.

K akci se už přihlásili i občané Češova, kteří se tuto neděli rozhodli uklidit příkopy, lemující cestu vesnicí. Stálice v úklidu přírody jsou novopacké děti s učitelem Milanem Kaplanem. Mladí dobrovolníci uklízejí nejen na Novopacku, ale například i Český ráj.   (md, kov)