V posledním roce jste stihli hodně práce. Co se v Libáni změnilo?
Ano, v minulém týdnu byla dokončena úprava vjezdu do náměstí. Předchozí řešení dopravy, přechodů a zejména chodníků u vjezdu z Jičínské ulice neodpovídalo bezpečnostním požadavkům, takže jsme si objednali u projektantů přes pozemní stavby zpracování řešení uvedené lokality. Po schválení všech dotčených orgánů v rámci stavebního řízení, včetně Policie ČR, bylo možné žádat o dotaci. Díky tomu bude křižovatka bezpečná, a to i pro chodce, zejména děti nebo starší občané s chodítky. Podle mého názoru se oprava povedla a je ku prospěchu všem. Našli se ale i tací, kterým se nově řešená úprava prostoru nelíbí. Mají pocit, že na úkor chodců došlo ke zúžení silnice a znesnadnění průjezdu řidičům. Tak to ale není, vše je navrhnuto a provedeno podle zásad bezpečnosti provozu.

Kromě toho jsme za poslední rok i v nelehké době Covidu také stihli rekonstrukci tělocvičny základní školy Libáň, dále také zcela nové Víceúčelové sportoviště v zahradě základní školy, novou odbornou učebnu fyziky a chemie, rekonstrukci sociálních zařízení ve staré budově školy a rekonstrukci dveří také ve staré budově základní školy. Pro jednotku místních hasičů byla kompletně zrekonstruovaná hasičská zbrojnice včetně jejího zázemí. Věnujeme se i restaurování památek, v loni byl zrestaurován pomník Karla Havlíčka Borovského v parku před základní školou.

Jaké další investice čekají Libáň v nejbližší době?
Máme toho v plánu hodně. Začala rekonstrukce interiérů Kulturního domu, z těch nejbližších investic to je dále především vytvoření místa pro aktivní odpočinek a sadové úpravy parku před ZŠ Libáň. Vznikne tam nová odpočinková zóna, workoutové a dětské hřiště, nové mlatové cesty, lavičky a obnovíme také zeleň. Chtěli bychom, aby se z parčíku stalo místo, kam budou nejen děti, ale i dospělí rádi chodit trávit čas, relaxovat a třeba i sportovat.

Také začneme s rekonstrukcí povrchů místních komunikací na sídlišti. Na obě akce jsme získali také dotaci a měli bychom je stihnout ještě letos. Do konce roku bychom měli dokončit vybudování sociálního bydlení na náměstí v Libáni v čp. 15, kde vznikne 6 nových bytových jednotek v celkové ceně asi 12 milionů korun , na které se nám také podařilo získat dotaci. I letos se věnujeme restaurování dalších památek, byl dokončen sloup v Lindnerově ulici tzv. Stínadla a nyní se restauruje sloup se sochou Panny Marie Immaculaty v Emlerově ulice a pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého v Kozodírkách.

Co lidi ve městě nejvíc trápí? Lze to nějak řešit?
Před nedávnem jsme udělali drobnou anketu, ve které jsme se ptali lidí, co jim ve městě chybí. Mimo jiné z ní vyplynulo, že by si přáli nové koupaliště. Toto téma je zde již dlouho. Rozumím tomu, také by se mi líbilo, nicméně je třeba si uvědomit, že to není otázka pouze jednorázové nemalé investice. Zatím jsme nenarazili na vhodný dotační titul, navíc se s novým koupalištěm pojí kromě provozních nákladů s velkou pravděpodobností i nastavení určité výše vstupného, což by se určitě setkalo s nesouhlasem. Osobně si myslím a vždy se snažím zvážit, co má větší prioritu, jestli koupaliště, nebo například rekonstrukce školní kuchyně, která je na kritické hranici své životnosti. Ta bude například mít pro mne přednost před koupalištěm.

Kam si v Libáni nejraději zajdete vy?
Mám to tu rád, například cesta k Libáňské borovičce je nově pročištěná a v letošním roce jsme pročistili úvoz, který vede od ní až nahoru k památné lípě, takže to tam je teď moc hezké. V tomto duchu chceme pokračovat i dále a postupně obnovit další historické polní cesty včetně liniové výsadby podél těchto cest.

Za rok nás čekají komunální volby. Už víte, jestli do toho půjdete znovu?
Tuhle otázku dostávám čím dál častěji, ale většinou přichází ve špatný čas. Ta práce přináší mnoho starostí, vždyť se po nich i jmenuje. Libáň mi není jedno, záleží mi na tom, aby se posouvala kupředu a máme vymyšlenou celou řadu zajímavých projektů. Ale většinu času vnímám samá negativa a stížnosti, které mě odrazují. Takže jsem se ještě nerozhodl. Uvidíme, jestli se někdo další rozhodne sestavit kandidátku a bude chtít pracovat pro město a jeho rozvoj.

Co byste lidem v Libáni vzkázal?
Těm, co jsou nespokojení, ať jsou také aktivní, ať se snaží něco pro Libáň vytvořit a ne jen poukazovat na to, co není dobře. Mohou se například zapojit do dění, pomoct s pořádáním kulturní, či jiné akce, nebo něco změnit, když se jim to nelíbí. Ať se občas podívají i za hranice Libáně, jak to vypadá v jiných obcích a jak se tam žije. Mohou se tím inspirovat, nebo si i říct, že u nás to není tak špatné, jak to vypadá, nebo jak si myslí. Každopádně přeji všem jen to nejlepší a v této nelehké době hlavně pevné zdraví.