Projekt organizovaný vzdělávacím programem Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni seznamuje každoročně během listopadu žáky základních a středních škol s moderními československými dějinami prostřednictvím projekcí filmů a následných besed. V nabídce pro školy je letos také loutkový snímek Normalizační loutka.

Do projektu se přihlásilo 650 škol, jsou mezi nimi i Základní škola Železnická v Jičíně. Žáci tu zhlédnou 15. listopadu film České děti a diskutovat s nimi přijde Hana Truncová a Václav Mach. Druhou školou je Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad. Sem rovněž zavítá Hana Truncová a školáci tu budou mít šanci vidět snímek Deset bodů.

„Období nesvobody, diktatury a jejich mechanismy přibližujeme mladým lidem zejména prostřednictvím konkrétních osudů. Zprostředkováváme jim informace o hrůzných důsledcích, které přineslo uvedení nacistické a komunistické ideologie do praxe. Snažíme se přispět k tomu, aby dokázali rozpoznat autoritářské tendence oslabující demokracii, byli citliví na vyvolávání nenávisti vůči nějaké skupině spoluobčanů a odolní vůči populismu a manipulaci. Antikomunistický, antinacistický a antirasistický postoj podle nás patří k základní výbavě zodpovědných, demokraticky smýšlejících a jednajících občanů," říká Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách.

Nabídka filmů
V rámci Měsíce filmu na školách je pro studenty a pedagogy tradičně připravena nabídka dokumentárních filmů pro listopadovou projekci a následnou besedu s hostem, zpravidla pamětníkem, historikem nebo filmařem. „Pořád jsme si nedovedli zamést před svým prahem a všichni předstírají, že mají čisté svědomí, a podle toho vypadá morálka i politika a z toho je mi smutno. Proto vyprávění o naší minulosti z úst těch, kteří to zažili, je důležitější než cokoli jiného. Je totiž autentické. Pamětníků nacistické a komunistické perzekuce je mezi námi, bohužel, každým rokem méně. Projekt Příběhy bezpráví však nabízí jedinečnou možnost se s nimi setkat," říká spisovatel, scénárista a dramatik Jiří Stránský, který jako politický vězeň strávil v komunistických lágrech celkem 10 let.

Letošní ročník je zaměřen na klíčová období našich moderních dějin. Školy si mohou vybrat ze čtyř nabízených dokumentů, které jim budou následně zdarma zaslány na DVD, anebo si je letos vůbec poprvé mohou pustit online na nových webových stránkách Jednoho světa na školách.
Dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já vypráví o pohnutém osudu Hedy Blochové, která na vlastní kůži zažila nacistickou a komunistickou perzekuci. Snímek Ivana Biela Postavení mimo hru popisuje osud členů národního hokejového mužstva, kteří vinou komunistické zvůle skončili ve vězení. Dokument Milana Maryšky Deset bodů připomíná průběh stávky vysokoškolských studentů z listopadu 1968 proti posrpnovému vývoji. Film Karla Strachoty České děti se pak věnuje jednomu z výrazných nezávislých hnutí druhé poloviny 80. let, které zásadní měrou přispělo k demonstracím v letech 1988 a 1989.
Bonus
V nabídce pro školy je letos také několik bonusů. Jedním z nich je snímek Normalizační loutka z dílny souboru Buchty a loutky natočený podle skutečných událostí ze života autorů v období normalizačního Československa. S velkým zájmem se už nyní setkává možnost získat zdarma a následně promítnout žákům a studentům oceňované třídílné drama o alarmujícím činu Jana Palacha a osudech jeho blízkých Hořící keř režisérky Agnieszky Holland.

Zapojené školy získají navíc příručku Příběhy bezpráví – propaganda, která popisuje nástroje a formy komunistické propagandy a její vývoj mezi lety 1948–1989.

Na nových stránkách programu Jeden svět na školách je od letošního roku pro školy kromě filmů a výukových materiálů o moderních československých dějinách také zpřístupněna jedinečná nabídka audiovizuálních lekcí s tematikou lidských práv, občanské angažovanosti, sociální problematiky či životního prostředí. Jedná se nový přístup ohledně poskytování filmů školám, které mohou po bezplatné registraci využívat online videotéku, v níž je momentálně 63 filmů.

Součástí slavnostního zahájení letošního ročníku Příběhů bezpráví, jehož součástí byla premiéra snímku Normalizační loutka,bylo udělení Ceny příběhů bezpráví, která je letos věnována památce Ivana Martina Jirouse. Osobnosti nominovali studenti a o výběru laureátů rozhodla studentská porota.
Ocenění si odnesl skaut Zdeněk Kovařík, kterého v roce 1949 zatkla Státní bezpečnost za protikomunistické aktivity. Poté byl odsouzen a pět let strávil v jáchymovských uranových dolech.

S jáchymovskými doly je spojen i osud druhého laureáta Josefa Čecha, který sem donášel balíčky politickým vězňům a nakonec zde skončil sám jako vězeň. Po devíti letech byl sice propuštěn na amnestii, za jeho protikomunistické názory ho ale udali kolegové a do vězení šel znovu. Třetí oceněný Karel Metyš, kterého komunisté odsoudili spolu s dalšími skauty v obřím procesu, si za svůj nesouhlas s režimem odseděl tři roky.   Filip Šebek