Ten v Nové Pace realizuje sbírka Paměť národa a město Nová Paka. Válečné utrpení, život v koncentračním táboře, perzekuce, vzpomínky malých dětí, to všechno zůstane zaznamenáno díky tomuto dokumentu, k jehož vzniku přispěla snaha lidí zanechat dalším generacím hmatatelnou stopu. Zpracované příběhy najdete už dnes na stránkách pametnaroda. Bojovat proti ztrátě paměti si dala za cíl nezisková organizace Post Bellum.

Po celé republice máme zpravodaje, kteří vyhledávají ve svém okolí pamětníky zmíněných událostí. S těmito podklady dále pracujeme a uvádíme je do formy ucelených životních příběhů. Ty jsou poté uloženy ve sbírce Pametnaroda.cz a také na stránkách Pribehynasichsousedu.cz," uvedla zakladatelka projektu Paměti národa Hana Hniličková. Byla nadšená spoluprací s novopackou radnicí a vyslovila naději, že se do projektu zapojí i další města na Jičínsku.

Do zajímavého zkoumání se pustilo šest týmů žáků osmých a devátých tříd a studentů, kteří se snažili zachytit příběhy pamětníků války, totalitních režimů a holocaustu .

Nepopsatelné chvění vibrovalo aulou novopackého gymnázia, když se tu minulý týden všichni sešli.

Packým dětem se podařilo zdokumentovat příběhy šesti pamětníků, mezi nimiž nechybí skauti ani bývalí političtí vězni. Během pětiminutové prezentace mladí zpracovatelé představili svoji verzi veřejnosti.

Koordinátorkou projektu byla Barbora Murdychová. „Práce dětí hodnotí odborná porota, zpravidla složená z novináře, historika a pedagoga. Porota s předstihem zhlédne výstupy dětí a oboduje. Toto tvoří jádro hodnocení. Zbývající menší procento bodů porota rozdá při závěrečné prezentaci, kde mají děti za úkol shrnout celou svoji práci na projektu, nejlépe originálním způsobem, aby porotu zaujaly. Vítězové mají skvělý pocit z odvedené práce, ale i z věcných cen," uvedla.

Hodnocení

„Každý příběh byl výjimečný, každý měl nějakou drobnou chybičku. Pokud bych mohla hodnotit vypravěčské umění pamětníků, pak by to vyhrála Blanka Čílová. Každého určitě oslovil silný příběh Doris Broulové, pamětnice holocaustu. Bylo ale nutné hodnotit jen práci studentů, kde jsme přihlíželi především k samostatnosti, nápaditosti, zapojení celého kolektivu i k návštěvě pamětníka," zhodnotila práce žáků členka poroty Dana Coganová. Porota udělila nejvíce bodů vítěznému týmu pod vedením učitelky Jiřiny Rešové ze Základní školy v Husitské ulici. Žáci Veronika Suchardová, Barbora Novotná, Simona Podobská, Monika Hrnčířová a Tomáš Bajer zachytili příběh Jaroslava Vágenknechta (na snímku).

„Narodil se roku 1932 v Nové Pace, pochází z řeznické rodiny. Přiblížil nám novopackou povodeň, kterou zažil v roce 1936, když mu byly pouhé čtyři roky. Po základní škole se vyučil stejnému řemeslu jako jeho otec," citují respondenti z života packého kronikáře. Jeho vzpomínky pak zachytili v komentované videoukázce.

Zkušenosti školáků

Simona Podobská se do projektu přihlásila sama. „Oslovily mě všechny příběhy, nejnáročnější bylo zpracování textu, materiálu jsem měli hodně."

Monika Hrnčířová přiznala, že má spoustu nových zážitků. Velkým soustem prý bylo zpracování videa. Práce to byla podle ní v každém případě zajímavá. Tomáše Bajera zaujal nejvíce samotný příběh packého kronikáře a návštěva u něho doma. Veronika Suchardová říká. „Příběhy byly velice silné a většina lidí si neumí představit, co to obnášelo žít před tolika lety, ve válce. Nejhorší bylo zhustit všechny informace. Bylo jich moc a všechny zajímavé. "

Barbora Novotná byla překvapena samotnými událostmi. „Zajímalo mě, jak jako dítě prožíval pan Vágenknecht nálety, ten strach, ta doba. Nejde se ale úplně vcítit do pocitů druhých, protože jsem v té době nežila." Učitelka Jiřina Rešová hodnotí práci jako velice časově náročnou. „Děti jí věnovaly spoustu času. Z dvouhodinového rozhovoru musely zpracovat desetiminutový videozáznam," upozorňuje.

„Pro děti to byl náročný úkol. Snažily se. Cíl byl splněn a projekt byl měl určitě i nadále pokračovat," míní pamětník J. Vágenknecht.

Šest skutečných příběhů • Blanka Čílová Když ji bylo 20 let, zatkla StB jejího manžela, který byl aktivní v protikomunistickém odboji. Odseděl si 4 roky v jáchymovských dolech. Po celou tu dobu byla Blanka Čílová s malými dětmi a bez zaměstnání odkázána na pomoc přátel.
• Doris Broulová Nynější občanka z Nové Paky přežila Osvětim jako jediná ze své rodiny.
• Miloš Rataj V devatenácti letech se stal nejmladším politickým vězněm v příbramských uranových dolech.
• Jiří Nýdrle Pamětník historie skautingu na Novopacku po válce a v době komunismu. Za své ilegální skautské aktivity byl odsouzen na několik let do uranových dolů na Jáchymovsku.
• Jaroslav Vágenknecht Vzpomínky na válečné dětství v Nové Pace.
• Vratislav Šeps Jako malý chlapec prožil válku přímo v Nové Pace, kde s kamarády nosili jídlo francouzským zajatcům.