Snižovat stavy přemnožené černé zvěře lze účinně jenom odstřelem, proto také Myslivecký spolek Jahodnice zorganizoval nyní naháňku na divočáky na Novopacku a Dřevěnicku.Zúčastnilo se jí 40 střelců, dvacet psovodů, 29 speciálně vycvičených psů a 10 místních myslivců,“ popisuje průběh lovu hospodář MS Jahodnice Josef Kraus.

„Situace v podobě škod byla neúnosná, navíc se šíří z Německa africký prasečí mor, takže jsme museli jednat. O povolení jsme žádali ministerstvo zemědělství a zdravotnictví,“ říká Kraus k náročné akci, kterou prý myslivci neorganizovali pro vlastní potěchu, ale jako důležitou prevenci v šíření prasečího moru, který ohrožuje domácí chovy. Mor se v České republice vyskytl naposledy na Zlínsku před třemi lety.

Myslivci v době koronavirové pandemie museli při sobotní naháňce respektovat daná pravidla, to znamená dodržovat odstupy, pohybovat se v rouškách i ochranných vestách. „Minimalizovali jsme veškerá rizika. Jediné, co jsme museli udělat, byl společný nástup, abychom si hlavně kvůli bezpečnosti ujasnili, kde se budeme pohybovat,“ vysvětluje hospodář, podle kterého jsou divoká prasata stále přemnožená. Přispívá k tomu potravinová nabídka zemědělců, řepka, obilí a kukuřice na polích. Podle odlovů je počet divokých prasat přibližně stejný jako vloni, kdy MS Jahodnice a sousední revíry odlovily více než tisíc divočáků.

Jak budou myslivci s přemnoženou zvěří bojovat? Jednak mají naplánovanou další naháňku na listopad a pak vyrážejí do lesa individuálně. Na Novopacku slovili od víkendu dvě prasata, od začátku loveckého roku (1. dubna) je jich celkem 86, šestadvacet jich padlo při sobotní naháňce.

Letos poprvé by měli myslivci získat za odstřelená prasata krajskou dotaci ve výši dva tisíce korun na kus ulovený nad tříletý průměr. „Pokud nám peníze zbývají, investujeme je do vybavení aktivních lovců, protože lov je stále složitější. V lese se pohybuje stále více návštěvníků, houbařů, takže do terénu můžeme často pouze v noci. Část našich lovců si na zbraň pořídila noční vidění, pro spolek jsme nakoupili tři termovize, které zvyšují bezpečnost při lovu a výrazně pomáhají zvěř detekovat,“ jmenuje myslivec výhody moderní techniky. Cena jedné termovize se pohybuje kolem 40 tisíc korun.

Účinnou ochranu před přemnoženými prasaty vidí Josef Kraus v oplocení pozemků. Vlastník pozemku by pak měl na škody upozornit myslivce a s nimi konzultovat další opatření. Součinnost je podle něho nutná i se zemědělci. Jako ochrana fungují i pachové ohradníky, pohozené lidské vlasy. „Všechno ale není funkční stále, účinný je soubor opatření, prasata jsou hodně chytrá, ale bojí se například hluku, takže na místě jsou i hlučné plašiče,“ nabádá Kraus.

Hospodář připouští, že prasata se v zimě budou pohybovat v lese, který jim nabízí dostatek žaludů a bukvic, ale laskomin, které jim nabízejí louky, se nevzdají.